Toimeentulotuki

Jos et pysty elättämään itseäsi tai perhettäsi, voit hakea toimeentulotukea (försörjningsstöd, aiemmin socialbidrag). Voit hakea toimeentulotukea ja seurata asiasi käsittelyä suoraan tietokoneellasi, älypuhelimellasi tai tabletillasi. Lue tällä sivulla annettavat tiedot, ennen kuin jätät hakemuksen.

Hae toimitustukea digitaalisesti

Voit hakea toimeentulotukea digitaalisesti sähköisessä asiointipalvelussa, jos sinulla on sähköinen tunniste (e-legitimation), kuten Bank-ID. Kun olet jättänyt hakemuksen, voit seurata asiasi käsittelyä kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun. Palveluun kirjautuneena voit myös kirjoittaa ja vastaanottaa viestejä asiasi käsittelijältä. Voit myös toimittaa täydentäviä tietoja asiaasi liittyen suoraan sähköisessä palvelussa.

Huomaa, että sähköiset asiointipalvelut ovat ruotsinkielisiä.

Ensimmäinen hakukerta

Kun haet ensimmäistä kertaa toimeentulotukea, sinun tulee toimittaa erityyppisiä asiakirjoja ja ilmoittaa enemmän tietoja kuin seuraavilla hakukerroilla:

Uusi toimeentulotukihakemus

 • Muista toimittaa veroilmoituksen kaikki sivut. Jos et löydä veroilmoitustasi tai et ole tehnyt sitä, ota yhteyttä
  Skatteverketiin (Verovirastoon), puh. 0771-567 567, ja pyydä kopiota veroilmoituksesta tai todistusta siitä, että et ole tehnyt veroilmoitusta.
 • Tilitietokatsaus (kontoöversikt) kaikista pankeista, joissa sinulla on tilejä. Tämä tulee toimittaa myös silloin, kun sinulla on pankissa vain yksi tili. (Tilitietokatsaus eli kontoöversikt on luettelo tileistä, jotka sinulla on jossakin pankissa.)
 • Tiliotteet viimeisen kolmen kuukauden ajalta kaikista tileistä kaikista niistä pankeista,
  joissa sinulla on tilejä. Myös tiliotteet lopetetuista tileistä ja
  ulkomaisista tileistä tulee toimittaa.
 • Jos omistat rahastoja tai osakkeita, sinun on lähetettävä luettelo
  näistä varoista viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Tämä koskee myös lopetettuja
  tilejä.
 • Sinua koskevat asiaankuuluvat päätökset, kuten Försäkringskassanin (Vakuutuskassan), työttömyyskassan, Alfa-kassan-työttömyyskassan, CSN:n ja Arbetsförmedlingenin (Työnvälityksen) sinulle antamat päätökset
 • Tiedot kaikista tuloistasi viimeisen kolmen kuukauden ajalta, kuten palkkalaskelmat tai työttömyyskassasta ja Alpha-kassanista saadut etuudet
 • Kopio vuokrasopimuksesta ja ajantasaisesta vuokralaskusta (koko hyresavi eli vuokralasku yläosa mukaan lukien
  tulee toimittaa)
 • Andrahandskontrakt (päävuokralaiselta vuokratun
  huoneiston vuokrasopimus) tai inneboendekontrakt (alivuokrasopimus), ajantasainen hyresavi (koko hyresavi eli
  vuokralasku, mukaan lukien yläosa) sekä kuitti viimeksi maksetusta vuokrasta
 • Bostadsrätt-asumisoikeusasunnosta tai omasta talosta: kauppakirja, lainalasku (låneavi), jossa on lainatiedot, korot, lainanlyhennykset ja yhdistyksen perimä kuukausimaksu
 • Tositteet niistä menoista, joihin haluat hakea toimeentulotukea, esimerkiksi sähkölaskua,
  vuokraa, kotivakuutusmaksua, ammattiliittomaksua, lastenhoitomaksua jne. koskevat tositteet. HUOM.! Toimita laskun kaikki puolet.
 • Kun haet avustusta lääkekuluihin, toimita kuitin osa, jonka nimi on ”receptspecifikation”. Tämä osa osoittaa, sisältyykö lääke suurkustannussuojaan (högkostnadsskyddet).
 • sinua koskeva ajantasainen suunnitelma, joka on laadittu Arbetsförmedlingenin kanssa
 • Opiskelu- ja työtodistus – jos opiskelet tai käyt töissä
 • Lääkärintodistus – jos olet sairauslomalla
 • Migrationsverketin (Migraatioviraston) laatima oleskelulupapäätös ja CV-raportti (CV-rapport)

Toimeentulotuen jatkohakemus

Toimeentulotuen jatkohakemusta tehdessäsi sinun ei tarvitse toimittaa kaikkia asiakirjoja uudelleen. Sinulle on oltava laadittu aktiivinen suunnitelma (aktiv planering), ja vastuullasi on huolehtia siitä, että sinulle laadittua suunnitelmaa koskevat asiakirjat on toimitettu sosiaalipalvelulle (socialtjänsten). Sinun täytyy pystyä esittämään esimerkiksi seuraavat asiakirjat:

 • sinua koskeva ajantasainen suunnitelma (aktuell planering), joka on laadittu sen työnvälitystoimiston kanssa, jossa olet
  työnhakijana
 • voimassa oleva lääkärin kirjoittama sairauspoissaolotodistus (sjukskrivning), jos et pysty
  hakemaan töitä sairauden takia
 • opiskelutodistus, jos opiskelet, sekä läsnäolotodistus, jos suoritat SFI (Svenska för invandrare) -opintoja
 • tositteet laskuista, joihin haet toimeentulotukea ja joiden suuruus vaihtelee kuukausittain, kuten sähkö- ja vesilasku
 • Jos muissa menoissa on tapahtunut muutoksia (esimerkiksi vuokrankorotus, uusi
  kotivakuutuskausi), muuttuneista menoista on toimitettava uudet tositteet.
 • tositteet tuloista, jotka vaihtelevat, esim. palkkalaskelma
 • tositteet lääkekuluista ja lääkärinhoidosta, jos haet toimeentulotukea niihin
 • Kun toimeentulotukea haetaan silmälaseihin tai hammashoitoon, tulee mukaan liittää aina

Kun olet ensimmäisen kerran jättänyt hakemuksen, sinulle järjestetään yleensä sosiaalisihteerin kanssa tapaaminen, jossa saat kertoa elämäntilanteestasi ja talousasioistasi. Sosiaalisihteeri arvioi, onko sinulla (tai perheelläsi) oikeus toimeentulotukeen kertomasi ja hakemuksesi perusteella.

Jos olet jo aiemmin hakenut tukea

Jos olet jo aiemmin saanut toimeentulotukea, voit lähettää uuden hakemuksen toimeentulotukea koskevan sähköisen asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että täytät kaikki tiedot. Kun olet jättänyt hakemuksen, voit seurata asiasi käsittelyä kirjautumalla sähköiseen palveluun.

Kun haet tukea uudelleen

Kun olet jättänyt hakemuksen, voit seurata asiasi käsittelyä kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun Linkki toiselle verkkosivustolle. Linkki toiselle sivustolle.. Jos hakemukseen tarvitaan lisätietoja, lähetämme sinulle siitä viestin sähköisessä asiointipalvelussa.

Kun olemme tehneet asiassasi päätöksen, voit lukea päätöksen sähköisessä asiointipalvelussa. Emme lähetä päätöksiä postitse.

Vinkkejä hakijoille

Kerää kaikki tuloja ja menoja koskevat tiedot, ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen. Sinun on täytettävä kaikki kentät, ennen kuin voit lähettää hakemuksen.

Vastaat siitä, että antamasi tiedot pitävät paikkansa. Sinun on pystyttävä osoittamaan, että tiedot pitävät paikkansa, jos pyydämme sitä sinulta.

Joskus saatat joutua täydentämään hakemusta lisätiedoilla. Saat tällöin sähköisessä asiointipalvelussa viestin, jossa ilmoitetaan, mitä tietoja sinun tulee täydentää.

Tarvitsetko apua hakemuksen täyttämisessä?

Jos haluat lisäohjeita toimeentulotuen hakemiseen sähköisen asiointipalvelun kautta, voit soittaa Skellefteån kunnan asiakaspalveluun numeroon 0910-73 50 00 (näppäile 1, jotta sinut yhdistetään sosiaalisen tuen ja huolenpidon yksikköön). Voit kysyä neuvoa kaupungintalossa eli Brinkenissä sijaitsevasta asiakaspalvelusta tai asiasi käsittelijältä.

Voit hakea toimeentulotukea sähköisen asiointipalvelun kautta kerran kuukaudessa. Jos sinun tarvitsee tehdä uusi hakemus saman kuukauden aikana, voit tehdä sen paperilomakkeella. On tärkeää, että täytät kaikki lomakkeen tiedot:

Lomakkeen tulee olla täydellisesti täytetty. Jos et ole täyttänyt / ette ole täyttäneet kaikkia hakemuslomakkeessa pyydettyjä tietoja, hakemus ei ole täydellinen. Ota yhteyttä toimeentulotukikäsittelijään, jos sinulla on kysyttävää tai haluat hakea internetin kautta.

HAKEMUS KOSKEE KUUKAUTTA *Pakollinen tieto

Tähän ruutuun kirjoitat/kirjoitatte, mitä kuukautta hakemus koskee. Jos hakemus koskee tuen myöntämistä muihin elinkustannuksiin (bistånd till annat), se on ilmoitettava tämän otsikon alla.

KÄSITTELIJÄ

Jos tiedät/tiedätte, kuka on asiasi/asianne käsittelijä, kirjoita käsittelijän nimi tähän ruutuun. Muussa tapauksessa kirjoita ”en tiedä”.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT *Pakollinen tieto

Anna taloudellista avustusta hakevan henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Jos olette avioliitossa tai avoliitossa, myös kanssahakijan täytyy täyttää tiedot.

SIVIILISÄÄTY *Pakollinen tieto

Ilmoita, oletko/oletteko avioliitossa, avoliitossa vai yksinasuva.

ONKO KANSSAHAKIJAA? *Pakollinen tieto

Tämän otsikon alle tulee kirjoittaa kanssahakijan nimi. Huomaa, että keskenään avioliitossa olevien on yleensä haettava toimeentulotukea yhdessä, vaikka avioero olisi vireillä. Myös avopuolisoiden tulee hakea toimeentulotukea yhdessä.

HAKIJAN JA KANSSAHAKIJAN KANSALAISUUS *Pakollinen tieto

Tässä kohdassa ilmoitat kansalaisuutesi / ilmoitatte kansalaisuutenne. Jos sinulla/teillä ei ole Ruotsin kansalaisuutta, sinun/teidän täytyy ilmoittaa, minkä tyyppinen oleskelulupa sinulla/teillä on. Jos sinulla/teillä on tilapäinen oleskelulupa, tulee antaa sen voimassaoloajanjakso.
Jos sinulla/teillä ei ole Ruotsin kansalaisuutta, sinun/teidän on ilmoitettava myös päätösluokka. Päätösluokan (beslutsklass) löydät/löydätte oleskelulupapäätöksestä, jonka sait/saitte Migrationsverketistä. Jos sinulla/teillä ei ole Ruotsin kansalaisuutta,
sinun/teidän on toimitettava kopio Migrationsverketin antamasta päätöksestä.

KOTITALOUDESSA ON ALLE 18-VUOTIAITA LAPSIA TAI KOULUIKÄISIÄ NUORIA *Pakollinen tieto

Jos kotitaloudessa on alle kahdeksantoistavuotiaita lapsia tai jos sinulla/teillä on lukiokoulussa tai vastaavassa opiskelevia lapsia, laita rasti kohtaan Kyllä ja anna lapsen/lasten henkilötunnus ja täydellinen nimi. Jos
lapsi/lapset eivät asu vakituisesti luonasi, ilmoita, kuinka monta päivää kuukaudessa lapsi asuu kanssasi/kanssanne.

TILITIEDOT *Pakollinen tieto

Ilmoita, mitä pankkia käytät/käytätte. Jos teillä on useampi kuin yksi pankki, voitte ilmoittaa ne Pankin nimi -ruudussa. On tärkeää, että ilmoitat/ilmoitatte, kuinka monta tiliä sinulla/teillä on. Ilmoita sen tilin tili- ja clearing-numero, johon
haluat/haluatte, että mahdollisesti myönnettävä avustus maksetaan.

OLETKO/OLETTEKO HAKENEET ELATUSTUKEA? *Pakollinen tieto

Jos sinulla/teillä ei ole lapsia, laita rasti kohtaan Ei.
Jos sinulla/teillä on lapsia, ilmoita, oletko hakenut / oletteko hakeneet elatustukea (underhållsstöd) ja milloin hakemus on tehty. Jos et ole hakenut / ette ole hakeneet elatustukea, tulee ilmoittaa, miksi et ole hakenut / ette ole hakeneet sitä. Jos lapsen vanhemmat asuvat yhdessä, elatustukea
ei tarvitse hakea.

ASUNTO *Pakollinen tieto

Asunto-otsikon alla ilmoitat, minkä tyyppisessä asunnossa asut/asutte, laittamalla rastin sinuun/teihin sopivan vaihtoehdon kohdalle.

Ilmoita myös, kuinka monta henkilöä asunnossa asuu yhteensä, kuinka monta huonetta asunnossa on, kenen nimissä asunnon sopimus on ja mitkä ovat kokonaisasumiskulut (pysäköintiä, vettä, sähköä ja vastaavia kuluja ei lasketa tässä mukaan).

OLETKO/OLETTEKO HAKENEET ASUNTOAVUSTUSTA? *Pakollinen tieto

Jos olet hakenut / olette hakeneet asuntoavustusta (bostadsbidrag), laita rasti kohtaan Kyllä ja ilmoita, milloin avustusta on haettu.
Jos et ole hakenut / ette ole hakeneet asuntoavustusta, laita rasti kohtaan Ei ja ilmoita, miksi avustusta ei ole haettu.

Vain lasten vanhemmilla tai 18–28-vuotiailla henkilöillä voi olla oikeus asuntoavustukseen.

HAKEMUS KOSKEE *Pakollinen tieto

Ilmoita eräpäivät ja summat kuluista, joihin haet/haette avustusta. Niiden menojen ruutuun, joihin et/ette hae avustusta, tulee merkitä nolla kruunua. On tärkeää täyttää kaikkien eri kulujen ruudut. Jos kaikkia ruutuja ei täytetä, hakemuksen ei katsota olevan täydellinen.

Esimerkki: Jos kotitalouden vuokra on 3 000 kruunua/kuukausi ja sähköstä ei veloiteta erikseen, täytä kuluruudut seuraavasti:

Esimerkki lomakkeen täyttämisestä

Kulut

Eräpäivä

Kruunua

Asumiskulut

211231

3 000

Sähkö

0

Jos avustusta haetaan lääkärinhoitoon tai lääkkeisiin, sinun on ilmoitettava, ketä kotitaloudessa kulu koskee. Lääkärinhoito- ja lääkekulut hyväksytään menoiksi vain, jos ne sisältyvät suurkustannussuojaan (högkostnadsskyddet).

OLETKO OLLUT TYÖSSÄ VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AIKANA? *Pakollinen tieto

Tässä kohdassa ilmoitat, oletko ollut työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana.

 • Jos et ole ollut / ette ole olleet työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana, laita rasti kohtaan Ei.
 • Jos olet ollut / olette olleet työssä viimeksi kuluneen vuoden aikana, ilmoita työttömyyskassalle tai Alfa-kassalle jättämäsi hakemuksen päivämäärä ja ilmoita myös päivämäärä, jolloin päätös korvauksesta tehtiin. Jos et/ette saa korvausta
  työttömyyskassasta tai Alfa-kassasta, ilmoita miksi. Sivu 3/4

TULOT *Pakollinen tieto

Ilmoita kaikki tulot, jotka kotitaloudella on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana, sekä tulot, joita kotitalous odottaa maksettaviksi. Jos kotitalous ei saa jotain taulukossa mainittua tuloa, sen kohdalla olevaan ruutuun tulee merkitä ”0”. On tärkeää, että ilmoitat/ilmoitatte
maksupäivät.

Esimerkki: hakijan palkka maksetaan 25. marraskuuta, asuntoavustus (bostadsbidrag) maksetaan 27. joulukuuta ja lapsilisä (barnbidrag) maksetaan 27. tammikuuta.

Esimerkki

Tulotyyppi

Summa ja maksupäivä

Summa ja maksupäivä

Summa ja maksupäivä

Palkka verojen jälkeen

8600 kr, 171125

0 kr

0 kr

Asuntoavustus

0 kr

2200 kr, 171227

0 kr

Lapsilisä

0 kr

0 kr

1050 kr, 180127

Jos hakijalla on kanssahakija, myös kanssahakijan tulot tulee ilmoittaa. Se tehdään omassa taulukossaan.

TOIMEENTULOTUKI MUUSTA KUNNASTA *Pakollinen tieto

Ilmoita, saatko/saatteko taloudellista avustusta toiselta kunnalta. Jos vastaat/vastaatte kyllä, tulee ilmoittaa, millä ajanjaksolla olet saanut / olette saaneet avustusta.

ONKO JOKU KOTITALOUDESTA ULOSMITTAUKSESSA KRONOFOGDENILLA? *Pakollinen tieto

Ilmoita, oletko/oletteko ulosmittauksessa (utmätning) Kronofogdenilla, laittamalla rasti kohtaan Kyllä tai Ei.

KOTITALOUDEN MENOT *Pakollinen tieto

Tässä ilmoitat/ilmoitatte, mitä tuloja sinulla/teillä on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Jos kotitaloudella ei ole jotain taulukossa mainittua menoa, sen kohdalla olevaan ruutuun tulee merkitä ”0”.

Esimerkki: Näin hakijan pitää täyttää taulukko.

 • Hakijan kuukausittainen vuokramaksu on 3 500 kruunua. Laskut erääntyvät eri päivinä: 30. marraskuuta, 31. joulukuuta ja 31. tammikuuta.
 • Hakijalla on kaksi sähkölaskua, joissa on eri eräpäivät: 29. marraskuuta ja 29. tammikuuta.
 • Hakijalla ei ole ammattiliittomaksua.
Kirjoita taulukon kuvaus tähän

Kulutyyppi

Summa ja
eräpäivä

Summa ja
eräpäivä

Summa ja
eräpäivä

Asumiskulut

3500 kr, 161130

3500 kr, 161231

3500 kr, 170131

Ammattiliittomaksu

226 kr, 161129

0 kr

216 kr, 170129

Sähkö

0 kr

0 kr

0 kr

Jos avustusta haetaan lääkärinhoitoon tai lääkkeisiin, sinun/teidän on ilmoitettava, ketä kotitaloudessa kulu koskee, ja päivämäärä, jolloin kulu syntyi sinulle/teille. Lääkärinhoitoon ja lääkkeisiin myönnetään avustusta yleensä vain, jos ne katsotaan menoiksi,
jotka sisältyvät suurkustannussuojaan (högkostnadsskyddet).

TALOUDELLISET VARAT *Pakollinen tieto

Pankkitalletukset, osakkeet, joukkovelkakirjat, rahastot, käteinen.

Laita rasti kohtaan Kyllä, jos sinulla/teillä on yllä olevassa otsikossa mainittuja taloudellisia varoja. Ilmoita, mitä näistä varoista sinulla/teillä on ja niiden arvioitu arvo.

Auto

Laita rasti kohtaan Kyllä, jos nimiis/nimiinne on rekisteröitynä yksi tai useampi auto. Ilmoita myös rekisterinumero, ostovuosi ja ostohinta. Laita rasti kohtaan Ei, jos et/ette omista autoa.

Vene, moottoripyörä, asuntovaunu, mopo

Laita rasti kohtaan Kyllä, jos omistat/omistatte jonkin yllä olevassa otsikossa mainituista. Ilmoita myös rekisterinumero, ostopäivä, ostohinta ja arvioitu arvo. Laita rasti kohtaan Ei, jos et/ette omista mitään yllä olevassa otsikossa mainituista.

Asumisoikeus (bostadsrätt), omakotitalo, kiinteistö, vapaa-ajanasunto

Laita rasti kohtaan Kyllä, jos omistat/omistatte jonkin yllä mainituista. Ilmoita, mitä näistä omistat/omistatte sekä ostovuosi ja ostohinta.
Laita rasti kohtaan Ei, jos et/ette omista mitään yllä olevassa otsikossa mainituista.

Taide, korut tai muut realisoitavissa olevat varat

Ilmoita, mitä realisoitavissa olevia varoja sinulla/teillä on. Ilmoita näiden varojen arvioitu arvo.

YRITYKSET *Pakollinen tieto

Laita rasti kohtaan Kyllä, jos sinut on rekisteröity jonkin yrityksen omistajaksi, ja ilmoita tällöin myös yrityksen nimi sekä yrityksen taloudelliset varat. Laita rasti kohtaan Ei, jos et/ette omista yritystä.

MUUT TIEDOT, JOTKA HALUAT/HALUATTE ANTAA

Tähän voit/voitte kirjoittaa tiedot, jotka haluat/haluatte välittää asian käsittelijälle.

SUOSTUMUS *Pakollinen tieto

Allekirjoittamalla lomakkeen annat/annatte suostumuksen siihen, että asianomaisiin osapuoliin otetaan yhteyttä niihin menoihin liittyen, joihin haet/haette avustusta, jotta hakemuksesi/hakemuksenne voidaan käsitellä. Annat/annatte suostumuksen myös siihen,
että muiden viranomaisten ja työnantajien ilmoittamat tulot voidaan ottaa huomioon laskelmassa, jos näitä tuloja ei ole ilmoitettu hakemuksessa. Jos haluat/haluatte antaa suostumuksen siihen, että muihin toimintoihin tai henkilöihin voidaan ottaa yhteyttä,
voit/voitte tehdä sen tässä. Jos et/ette halua antaa suostumusta yhteydenottoon johonkin toimintoon/henkilöön, voit/voitte ilmoittaa sen suostumukseen tehtävää poikkeusta koskevan otsikon alla.

ALLEKIRJOITUS JA VAKUUTUS *Pakollinen tieto

Jos hakija ja kanssahakija ovat avo- tai avioliitossa, heidän molempien täytyy allekirjoittaa hakemus, jotta sen katsotaan olevan täydellinen. Kirjoittakaa allekirjoituspäivämäärä ja allekirjoittakaa lomake. Allekirjoittamalla hakulomakkeen vakuutat/vakuutatte, että lomakkeessa annetut tiedot ovat täydellisiä ja oikein. Lupaat/lupaatte ilmoittaa sosiaalipalvelun toimeentuloyksikölle välittömästi, jos tiedot muuttuvat. Vakuutat/vakuutatte, että tiedät/tiedätte, että väärien tietojen antaminen on rangaistava teko ja voi johtaa rikosilmoitukseen epäillystä avustusrikoksesta ja velvollisuuteen maksaa takaisin avustus, joka on maksettu väärien tai puutteellisten tietojen perusteella.

Päätöksestä valittaminen

Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit valittaa siitä. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Lähetä valituksesi alla olevaan osoitteeseen:

Socialnämnden
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Sosiaalilautakunta antaa valituksestasi lausunnon ja lähettää sen hallinto-oikeudelle.

Senast uppdaterad: