Lukioon hakeminen

Saat kirjautumistiedot opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaltasi kevätlukukauden alussa. Hakemus on jätettävä helmikuussa, mutta hakemusta on mahdollista muuttaa huhti-/toukokuussa.

Hakeminen ja tärkeät päivämäärät

www.gymnasieantagningen.nu Linkki toiselle sivustolle. (Linkki toiselle verkkosivustolle, joka on ruotsinkielinen)

Lisätietoja lukion valinnasta

Lue lisää lukion valinnasta Skolverketin (Kouluviraston) verkkosivustolta Linkki toiselle sivustolle. (Linkki toiselle verkkosivustolle)

Jos haet ammattiohjelmaan, sinulla pitää olla vähintään arvosana E ruotsissa / ruotsissa toisena kielenä, englannissa ja matematiikassa sekä viidessä muussa aineessa.

Jos haet korkeakouluun valmistavaan ohjelmaan, sinulla pitää olla vähintään arvosana E ruotsissa / ruotsissa toisena kielenä, englannissa ja matematiikassa sekä yhdeksässä muussa aineessa, jotka määräytyvät hakemasi ohjelman mukaan.

Saat olla enintään 19-vuotias, etkä saa olla suorittanut lukio-ohjelmaa tai vastaavaa koulutusta.

9. vuosikurssin päättötodistuksesi ratkaisee sen, mihin lukio-ohjelmaan pääset. Arvosanasi muunnetaan tätä varten pisteiksi seuraavasti:

E = 10 pistettä, D = 12,5 pistettä, C = 15 pistettä, B = 17,5 pistettä, A = 20 pistettä

Meriittiarvo on kuudentoista parhaan arvosanasi yhteispistemäärä. Jos ohjelmaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, meriittiarvo ratkaisee, kuka saa paikan.

Korkeakouluun valmistava tutkinto antaa sinulle peruskelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Voit hakea sillä myös moniin ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin.

Vaatimukset, jotka sinun on täytettävä korkeakouluun valmistavan tutkinnon suorittamiseksi:

 • kaikista ohjelmaasi sisältyvistä kursseista suoritettuna 2 500 pistettä
 • vähintään arvosana E (hyväksytty) kursseista, jotka muodostavat yhdessä vähintään 2 250 pistettä
 • vähintään arvosana E ruotsi 1:stä, 2:sta ja 3:sta / ruotsi toisena kielenä 1:stä, 2:sta ja 3:sta, englanti 5:stä ja 6:sta sekä matematiikka 1:stä
 • Lukion erityistyösi pitää olla hyväksytty.

Monet korkeakoulujen koulutusohjelmat edellyttävät myös erityiskelpoisuutta. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy suorittaa tietyt kurssit, jotka ovat erityisen tärkeitä kyseisen koulutusohjelman kannalta. Korkeakouluun valmistavissa ohjelmissa suoritat monia näistä kursseista.

Lisätietoja saat opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaltasi sekä osoitteesta

www.studera.nu Linkki toiselle sivustolle. (Linkki toiselle verkkosivustolle, joka on ruotsinkielinen)

Kaikilla ammattiohjelmaan osallistuvilla oppilailla on oltava mahdollisuus saavuttaa lukiokoulutuksensa aikana myös peruskelpoisuus korkeakouluopintoihin.

Jos haluat saada peruskelpoisuuden korkeakoulu-/yliopisto-opintoihin, sinun on suoritettava kurssit ruotsi / ruotsi toisena kielenä 2 ja 3 sekä englanti 6. Voit tehdä tämän lukiokoulutuksesi aikana tai myöhemmin aikuiskoulutuksessa.

Sinulla pitää olla mahdollisuus aloittaa työskentely ammatissa suoraan koulutuksen jälkeen. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden myös ammattikorkeakouluopintoihin.

Vaatimukset, jotka sinun on täytettävä ammattitutkinnon suorittamiseksi:

 • kaikista ohjelmaasi sisältyvistä kursseista suoritettuna 2 500 pistettä
 • vähintään arvosana E 400 pisteessä ohjelman yhteisissä aineissa
 • vähintään arvosana E (hyväksytty) kursseista, jotka muodostavat yhdessä vähintään 2 250 pistettä
 • vähintään arvosana E ruotsi 1:stä / ruotsi toisena kielenä 1:stä, englanti 5:stä sekä matematiikka 1:stä
 • Lukion erityistyösi pitää olla hyväksytty.

Ammattitutkinto antaa peruskelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ammattiohjelmassa sinulla on vähintään 15 viikon pituinen työssäoppimisjakso (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Voit suorittaa tietyt ammattiohjelmat myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin puolet koulutuksesta suoritetaan yhdellä tai
useammalla työpaikalla.

Lisätietoja saat opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaltasi sekä osoitteesta

www.studera.nu (Linkki toiselle verkkosivustolle) Linkki toiselle sivustolle.

Jos sinulla ei ole kelpoisuutta lukio-ohjelmiin, sinulle tarjotaan paikkaa jostain tutustuttamisohjelmasta Linkki toiselle sivustolle.. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaasi.

Kaikilla oppilailla on oikeus hakea mihin tahansa lukio-ohjelmaan koko Ruotsissa. Hakijoilla on oikeus tulla hyväksytyksi joko ensisijaisina tai toissijaisina hakijoina.

Sinut katsotaan ensisijaiseksi hakijaksi, kun haet

 • omassa kunnassasi järjestettävään ohjelmaan
 • toisen kunnan kouluun, koska ohjelmaa/suuntautumista, johon haet, ei ole omassa kunnassasi
 • vapaakoulun ohjelmaan
 • ohjelmaan yhdessä tai useammassa kunnassa, jonka/joiden kanssa oma kuntasi on solminut yhteistoimintasopimuksen
 • ohjelmaan, jossa on valtakunnallinen yhteisvalinta, tai valtakunnalliseen urheilukoulutukseen (RIG).

Sinut katsotaan toissijaiseksi hakijaksi, kun haet

ohjelmaan jossain toisessa kunnassa silloin, kun sama ohjelma on tarjolla myös omassa kotikunnassasi tai yhteistoimintasopimuksen kautta.

Mitä merkitystä tällä on sinulle hakijana?

Useimmat kunnat hyväksyvät kouluihinsa oppilaiksi myös toissijaisia hakijoita. Toissijaisena hakijana hakemisessa on ennen kaikkea seuraavat kaksi haittapuolta:

 1. Toissijaisena hakijana voit saada paikan vasta sen jälkeen, kun kaikki kelpoiset ensisijaiset hakijat ovat saaneet paikan. Jos tällöin ei ole enää paikkoja jäljellä, sinua ei hyväksytä kyseiseen kouluun oppilaaksi, vaikka sinulla olisi erittäin hyvä todistus.
 2. Jos hakemasi koulu sijaitsee kaukana ja sinun pitää asua täysihoidossa toisella paikkakunnalla: jos sinut on hyväksytty lukioon toissijaisena hakijana, et voi saada täysihoitoavustusta (inackorderingsbidrag).

Jos muutat kunnan sisällä tai toiseen kuntaan

Jos muutat Skellefteån kunnan sisällä hakemuksesi jättämisen jälkeen, ilmoita uusi osoitteesi opinto- ja ammatinvalinnanohjaajallesi tai Vindelnissä toimivaan valintakansliaan (antagningskansliet).

Jos aiot muuttaa perheesi kanssa toiseen kuntaan, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi saadaksesi lomakkeen muutosta ilmoittamiseksi. Ota yhteyttä Vindelnissä toimivaan valintakansliaan ja ilmoita heille uusi osoitteesi.

Valintakanslia lähettää sen jälkeen hakemuksesi uuteen kotikuntaasi. Mitä nopeammin valintakanslia saa uuden osoitteesi, sitä varmemmin voit päästä ensisijaiseen hakuvaihtoehtoosi uudessa kotikunnassa.

Senast uppdaterad: