Att ansöka till gymnasiet

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari, med möjlighet till omval i april/maj.

Våra program

Vill du veta vilka program som finns att välja inom Skellefteå kommuns gymnasieskolor?

Läs mer om våra gymnasiala program

Gymnasial samverkan och Interkommunal ersättning

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelever.

Läs mer om Gymnasial samverkan och Interkommunal ersättning

Ansökan och viktiga datum

www.gymnasieantagningen.nu Länk till annan webbplats..

Ska du söka ett yrkesprogram behöver du ha minst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt 5 andra ämnen.

Ska du söka ett högskoleförberedande program måste du ha minst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst 9 andra ämnen som varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Du får högst vara 19 år och du får inte ha avslutat ett gymnasieprogram eller likvärdig utbildning.

Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen. Dina betyg i ämnena värderas så här:

E = 10 poäng, D = 12,5 poäng, C = 15 poäng, B = 17,5 poäng, A = 20 poäng.

Poängen för dina 16 bästa betyg summeras och blir ditt meritvärde. Om ett program har fler sökande än platser är det meritvärdet som avgör vem som får plats.

En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan även söka till många utbildningar inom yrkeshögskolan.

De krav du behöver uppfylla för en högskoleförberedande examen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

Många högskoleutbildningar kräver även särskild behörighet. Det innebär att du behöver läsa vissa kurser som är särskilt viktiga för just den utbildningen. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng program-gemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Om du inte är behörig så kommer du att erbjudas plats på något av introduktionsprogrammen. Om du har frågor kontakta, din studie- och yrkesvägledare.

Ta reda på vad som gäller för elever som går på gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan

Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand.

Förstahandsmottagning gäller för dig när du söker:

 • Program i din egen kommun
 • Till annan kommunal skola där programmet/inriktning du söker inte finns i din kommun.
 • Ett program på friskola
 • Program i en eller flera kommuner som din hemkommun har gjort ett avtal med - samverkansavtal
 • Program som har fått riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)

Andrahandsmottagning gäller för dig som söker:

Program i andra kommuner, där samma program erbjuds i din hemkommun eller via samverkansavtal.

Vad spelar det för roll för dig som sökande?

De flesta kommuner tar emot andrahandssökande. Nackdelarna är i huvudsak två:

 1. Som andrahandssökande får du bara plats efter det att alla behöriga förstahandssökande har antagits. Finns det då inga platser kvar, ja då blir du inte antagen även om du har toppbetyg.
 2. Om skolan du söker ligger långt bort och du måste bo inackorderad på annan ort. Om du är andrahandsmottagen har du inte rätt till Inackorderingsbidrag.

Om du ska flytta inom eller till annan kommun

Om du flyttar inom Skellefteå kommun efter att du lämnat in din ansökan så ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagningskansliet i Vindeln för att meddela ny adress.

Om du och din familj planerar att flytta till en annan kommun kontaktar du din studievägledare för att få blankett om flyttavisering. Ta kontakt med antagningskansliet i Vindeln och informera dem om din nya adress.

Antagningskansliet skickar då din ansökan till din nya hemkommun. Ju snabbare den nya adressen kommer in till Antagningskansliet, desto säkrare blir det att du kommer in på dit förstahandsval i den nya hemkommunen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: