Ruotsiin vasta saapuneet lapset ja oppilaat

Täältä löydät tietoa vasta saapuneiden oppilaiden vastaanottamisesta Skellefteån kunnassa.

Central ingång

Kaikkien Ruotsiin vasta saapuneiden oppilaiden, jotka ovat vuosikurssilla F–9 ja jotka muuttavat Skellefteån kuntaan, on ilmoittauduttava keskitettyyn vastaanottoon eli Central ingångiin.

Ilmoittautumisen jälkeen oppilaat ja huoltajat kutsutaan tervetulokeskusteluun.

Jos vasta saapunut lapsi on alle 6-vuotias, tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0910-73 50 00

Vasta saapuneella oppilaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on asunut ulkomailla ja joka asuu nyt Ruotsissa tai jonka on katsottava asuvan nyt täällä ja joka on aloittanut opintonsa täällä sen kalenterivuoden syyslukukauden alkamisen jälkeen, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Oppilasta ei katsota vasta saapuneeksi sen jälkeen, kun hän on käynyt koulua Ruotsissa neljä vuotta.

Huomaa, että vasta saapuneiden oppilaiden tulee ilmoittautua myös esikoululuokalle tämän linkin kautta. Sähköinen asiointipalvelu on ruotsinkielinen.

Ongelmia ilmoittautumisessa tai muita kysymyksiä

Ota yhteyttä kunnan asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0910 73 50 00 tai sähköpostiosoitteeseen kundtjanst@skelleftea.se

Vastaanottoyksikkö Ankomsten sijaitsee Sjungande dalenin koululla, ja siellä vastaanotamme ja kartoitamme maahan vasta saapuneet oppilaat, jotka ovat vuosikursseilla 5–9.

Kahdeksan viikon jakson aikana oppilaat kartoitetaan Skolverketin (Kouluviraston) kartoitusmateriaalin (vaiheet 1 ja 2) avulla. Kartoitusjakson aikana oppilaat saavat opetusta Ankomsten-yksikön mallin mukaisesti pääasiassa ruotsin kielessä ja matematiikassa. Jakson aikana oppilaat saavat myös perustiedot ruotsalaisesta koulusta. Kartoituksen jälkeen Ankomsten siirtää oppilaan hänelle osoitettuun kotikouluun.

Oppilaat, jotka ovat vuosikursseilla 1–4, aloittavat koulunkäynnin suoraan kotikoulussa, ja kartoitus tapahtuu siellä.

Koulutukset

Kompetenscentrum för språklig mångfald -keskuksesta pyritään kehittämään koko kunnan yhteinen osaamiskeskus, jossa vaihdamme kokemuksia ja hyödynnämme toistensa osaamista monikielisiin ja maahan vasta saapuneisiin lapsiin ja oppilaisiin liittyen. Eri henkilöstöryhmille tarjotaan verkostotapaamisia ajankohtaisten kysymysten ja pohdintojen käsittelemiseksi.

Kompetenscentrum för språklig mångfald -keskuksessa on myös showroom. Sinne voi varata ajan joko itselleen tai työtiimilleen showroomiin tutustumiseksi, pedagogisista kysymyksistä keskustelemiseksi ja ideoiden jakamiseksi.

Vasta saapuneet lasten ja oppilaiden oikeudet ja kunnan velvoitteet:

  • Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus koulutukseen taustasta riippumatta.
  • Turvapaikkaa hakevilla lapsilla ja nuorilla on samat oikeudet esikouluun, vapaa-ajankotiin ja koulutukseen peruskoulussa/lukiokoulussa kuin Ruotsissa asuvilla lapsilla (kouluasetuksen luku 4, § 1).
  • Esikoulussa lasten, joiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, on saatava mahdollisuus kehittää äidinkieltään ja ruotsin kieltä (koululain luku 8, § 10).
  • Peruskoulussa lapsilla ja nuorilla on oikeus äidinkielen opetukseen (koululain luvun 10 § 7 ja kouluasetuksen luvun 5 § 10).
  • Äidinkielen opetuksen lisäksi oppilaalla on oikeus saada opinto-ohjausta eri oppiaineissa omalla äidinkielellään (kouluasetuksen luku 5, § 4).
  • Oppilaalla on oikeus ruotsi toisena kielenä -oppiaineen opetukseen.
    (Kouluasetuksen luku 5, § 14)

Skolförordningen (kouluasetus ruotsiksi ) Linkki toiselle sivustolle.

Senast uppdaterad: