Vapaa-ajankoti

Jos olet vanhempi ja käyt töissä tai opiskelet, lapsesi voi oleskella vapaa-ajankodissa (fritidshem, fritids) ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän päättymisen jälkeen. Lapsi voi osallistua vapaa-ajankodin toimintaan esikoululuokasta alkaen sen vuoden kevätlukukauteen asti, jolloin lapsi täyttää 13 vuotta. Tämän sivun kautta voit myös hakea paikkaa vapaa-ajankodista.

Vapaa-ajankodissa työskentelee vapaa-ajankotitoimintaan suuntautuneita perusopettajia, joiden tehtävänä on antaa virikkeitä oppilaiden kehitykselle ja oppimiselle, tarjota heille mielekästä vapaa-aikaa sekä edistää oppilaiden monipuolisia sosiaalisia kontakteja ja sosiaalista yhteenkuuluvutta.

Vapaa-ajankodit sijaitsevat peruskoulun yhteydessä. Löydät kaikki vapaa-ajankodit kunkin peruskoulun sivuilta.

Skellefteån kunnan peruskoulut (Linkki toiselle verkkosivustolle)

Minkä alla olevista haluat tehdä nyt?

Huoltajien, jotka tarvitsevat lapselleen paikan vapaa-ajankodissa, kun oppilas aloittaa esikoululuokalla, tulee hakea paikkaa/sijoitusta.

Esikoululuokasta alkaen huoltajat voivat hakea paikkaa vapaa-ajankodissa siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista huoltajien työssäkäynnin tai opintojen vuoksi tai jos lapsella on siihen oma tarpeensa muun perhetilanteen johdosta.
Huoltajat, jotka ovat työnhakijoina tai vanhempainvapaalain mukaisella vanhempainvapaalla toisen lapsen vuoksi, voivat hakea paikkaa vapaa-ajankodista kolmeksi päiväksi viikossa koulupäivän päättymisestä klo 15.30 saakka. Tämä koskee oppilaita, jotka ovat esikoululuokalla tai vuosikurssilla 1, 2 tai 3.

Skellefteån kunta takaa paikan vapaa-ajankodissa, kun hakemus on jätetty. Sijoituspaikkaa tarjotaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa.

Sijoituspaikka

Oppilas sijoitetaan vapaa-ajankotiin, joka sijaitsee oppilaan koulun yhteydessä.

Hae paikkaa sähköisen asiointipalvelun kautta

Huomaa, että sähköinen asiointipalvelu ja lomake ovat ruotsiksi.

Hae paikkaa vapaa-ajankodissa (Linkki toiselle verkkosivustolle, ruotsinkielinen) Linkki toiselle sivustolle.

Eikö sinulla ole BankID:tä?

Voit hakea paikkaa myös lomakkeella.

ruotsinkielinenHakemus vapaa-ajankotiin (avautuu uuteen ikkunaan,  , 51.8 kB.)

Paikan irtisanominen

Vapaa-ajankotipaikka tulee irtisanoa sähköisen asiointipalvelun kautta kaksi kuukautta ennen kuin oppilas lopettaa vapaa-ajankodissa. Maksu peritään myös koko irtisanomisajalta. Jos vapaa-ajankotipaikan irtisanotaan kesä-elokuuksi, huoltajia ei vapauteta maksuvelvoitteesta, jos oppilas palaa vapaa-ajankotiin samana vuonna ennen 1. lokakuuta. Jos vapaa-ajankotipaikka on irtisanottu kesäajaksi ja oppilas saa uuden sijoituspaikan vapaa-ajankodista ennen 1. lokakuuta, maksu peritään takautuvasti.

Huomaa, että sähköinen asiointipalvelu ja lomake ovat ruotsiksi.

Irtisano paikka vapaa-ajankodissa(Linkki toiselle verkkosivustolle, ruotsinkielinen) Linkki toiselle sivustolle.

Eikö sinulla ole BankID:tä?

Voit hakea paikkaa myös lomakkeella.

Vapaa-ajankotipaikan irtisanominen ( avautuu uuteen ikkunaan, ruotsinkielinen  Linkki toiselle sivustolle.)

Lomakkeen voi myös tilata tai noutaa kunnan asiakaspalvelusta, puh. 0910-73 50 00.

Lomake lähetetään osoitteeseen

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Voit jättää lomakkeen myös kaupungintalon asiakaspalveluun osoitteessa Trädgårdsgatan 6.

Tutustuminen

Kun oppilas on saanut paikan vapaa-ajankodista, oppilaalle voidaan järjestää aluksi tutustuminen (introduktion) vapaa-ajankotiin oppilaan tarpeiden pohjalta yhteistyössä vapaa-ajankodin kanssa. Kun oppilas siirtyy esikoulusta kouluun ja vapaa-ajankotiin, tutustumiset toteutetaan samanaikaisesti. Tutustuminen tarkoittaa, että huoltaja ja oppilas saavat tutustua työntekijöihin ja uuteen ympäristöön. Vapaa-ajankotiin tutustumisjakso ei ole maksuton.

Huomaa, että...

Esikoulut, vapaa-ajankodit ja muu pedagoginen toiminta yhdistetään kesäisin muutamaksi viikoksi. Sen seurauksena vapaa-ajankodissa ei välttämättä ole vakituista henkilökuntaa tai tavanomaista toimintaa tai toimintaa voi olla muissa tiloissa kuin missä oppilaan sijoituspaikka on. Tänä aikana ei yleensä järjestetä tutustumisia. Ota yhteyttä kunnan asiakaspalveluun, jos tarvitset paikan lapsellesi tänä aikana.

Pandemia jatkuu edelleen, ja sillä on suuri vaikutus kunnan kesän ja erityisesti viikkojen 28–31 suunnitteluun, sillä teemme tuolloin tiettyjä yhdistämisiä ja yhteensovitamme toimintoja, miehityksiä ja tiloja.

Huoltajana sinulla on mahdollisuus ilmoittaa lapselle hoidon tarve myös näiden viikkojen ajalle. Jos lapsella on kaksi huoltajaa ja vain toinen heistä käy töissä tai opiskelee, lähtökohtana on, että tässä tilanteessa toinen huoltaja huolehtii lapsesta.

Paikka kesätoiminnassa voi tarkoittaa, että lapsen hoidosta vastaavat muut kuin vakituiset pedagogit ja toiminta järjestetään muissa kuin vakituisissa tiloissa.

Huomaa, että lomake on ruotsiksi.

Lomake Ilmoittautuminen kesätoimintaan (pdf), avautuu uuteen ikkunaan, ruotsinkielinen Linkki toiselle sivustolle.

Vapaa-ajankoti tarvitsee huoltajien ajantasaiset yhteystiedot, jotta se voi olla yhteydessä huoltajiin. Huoltajien on varmistettava, että vapaa-ajankodilla on nämä tiedot, päivittämällä sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa esikoulua ja vapaa-ajankotia koskevassa sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisen asiointipalvelun käyttöön tarvitaan sähköinen tunniste (e-legitimation). Jos sähköistä tunnistetta ei ole, yhteystiedot voi antaa suoraan vapaa-ajankodin työntekijälle.

Huomaa, että sähköinen asiointipalvelu on ruotsinkielinen.

Ilmoita yhteystiedot (Linkki toiselle verkkosivustolle) Linkki toiselle sivustolle.

Kun oppilas on saanut paikan vapaa-ajankodista, huoltajan on toimitettava oppilaan läsnäoloaikataulu. Läsnäoloajat ilmoitetaan päivä- tai viikkokohtaisesti sen mukaan, miten oppilaan on suunniteltu olevan vapaa-ajankodissa.

Aikataulu toimitetaan esikoulua ja vapaa-ajankotia koskevassa sähköisessä asiointipalvelussa tai Tieto Edu -sovelluksella. Sähköisen asiointipalvelun tai sovelluksen käyttöön tarvitaan sähköinen tunniste (e-legitimation).

Huomaa, että sähköinen asiointipalvelu ja lomake ovat ruotsiksi.

Lomakkeen voi myös tilata tai noutaa kunnan asiakaspalvelusta, puh. 0910-73 50 00.

Lomake lähetetään osoitteeseen

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Voit jättää lomakkeen myös kaupungintalon asiakaspalveluun osoitteessa Trädgårdsgatan 6.

Läsnäoloaikojen muuttaminen

Läsnäoloaikataulu on toimitettava vähintään 14 päivää (kuitenkin viimeistään kahdeksan päivää) ennen aikataulumuutoksen voimaantuloa. Aikataulu on toimitettava ajoissa, jotta vapaa-ajankoti ehtii vastaanottaa uuden aikataulun ja tehdä mahdollisia henkilöstömuutoksia niin, että oppilaasta voidaan huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla oppilaan tarpeiden ja oppilasryhmän kokoonpanon ja koon pohjalta ja oppilaille voidaan tarjota hyvä ympäristö. Oppilaalle on myös tärkeää voida luottaa siihen, että ajat pitävät paikkansa.

Aikataulu laaditaan perheen tarpeiden perusteella:

  • Jos huoltaja käy töissä tai opiskelee, aikataulu laaditaan työ-/opiskeluaikojen perusteella, matka-aika mukaan lukien.
  • Jos huoltaja on vanhempainvapaalla tai työnhakija, alueen rehtori päättää läsnäoloaikataulusta. Skellefteån kunnassa oppilas saa tällöin paikan kolmeksi päiväksi viikossa koulupäivän päättymisestä klo 15.30 saakka. Tämä koskee oppilaita, jotka ovat esikoululuokalla tai vuosikurssilla 1, 2 tai 3. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina. Jos vapaa-ajankodille ilmoitetut oppilaan läsnäoloajat osuvat päällekkäin osaamisen kehittämispäivien, huoltajan loman, oppilaan sairauspoissaolon tai pyhäpäivien kanssa, näitä aikoja ei voi ottaa myöhemmin takaisin.
  • Jos huoltaja tekee työkseen lyhytaikaisia sijaisuuksia, sovelletaan samoja ohjeita kuin työssäkäyviin tai opiskelijoihin, ja aikataulu laaditaan työajan perusteella, matka-aika mukaan lukien.
  • Jos läsnäoloaikoja ei voida toimittaa kahdeksan päivää ennen aikataulun voimaantuloa, aikataulu on toimitettava sen jälkeen paperilomakkeella.
  • Jos oppilaan huoltaja on sairauslomalla tai saa sairauskorvausta (sjukersättning) tai raskausrahaa (graviditetspenning), aikataulu laaditaan huoltajan lapsen aiempien läsnäoloaikojen perusteella.
  • Kun oppilas on kokonaisen viikon poissa vapaa-ajankodista esimerkiksi kesä-, joulu-, talvi- tai pääsiäisloman tai muun loman yhteydessä, huoltajan on valittava sähköisessä asiointipalvelussa vaihtoehto ”Ledig hela veckan” (poissa koko viikon). Yksittäiset poissaolopäivät (eli päivät, joina lapsi ei ole läsnä toiminnassa, ja pyhäpäivät) on jätettävä tyhjäksi.

Sairauspoissaolosta ilmoitetaan suoraan vapaa-ajankotiin.

Vapaa rekisteröidään suoraan lasten aikatauluja koskevassa sähköisessä palvelussa tai aikataululomakkeen avulla. Oppilaalla ei ole oikeutta olla vapaa-ajankodissa, kun huoltaja on vuosilomalla tai muulla vapaalla (esimerkiksi vapaapäivä, liukuva työaika tai muu loma).

Huomaa, että sähköinen asiointipalvelu on ruotsinkielinen.

Ilmoita poissaolo (Linkki toiselle verkkosivustolle) Linkki toiselle sivustolle.

Jos oppilaalla ei ole vapaa-ajankotipaikkaa ja hän tarvitsee hoitoa koulun loma-aikana, hoitotarpeesta tulee ilmoittaa alueen hallintovirkailijalle (områdesadministratör) mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen loman alkua. Loma-ajan hoidosta peritään 14 päivän maksu. Esimerkki: jos loma-ajan hoidon tarve on kolme päivää, tästä hoidosta veloitetaan 14 päivän maksu.

Vapaa-ajankodin toiminnassa tulee hyödyntää oppilaiden halua oppia. Toiminnan tulee perustua kansallisiin tavoitteisiin ja huomioida oppilaiden tarpeet, kokemukset ja näkemykset, ja se tulee sopeuttaa oppilaiden erilaisiin edellytyksiin. Toiminnan tehtävänä on muun muassa tukea oppilaiden sosiaalista ja yleistä kehitystä, laajentaa ja syventää heidän osaamistaan ja kokemuksiaan sekä tarjota mielekästä vapaa-aikaa.

Oppilaat pääsevät myös käytännössä harjoittelemaan demokratiaa, vaikuttamista ja vastuullisuutta. Leikki, liikkuminen ja luova työskentely ovat olennainen osa toimintaa. Vapaa-ajankodin tehtävänä on myös tehdä yhteistyötä esikoulun, esikoululuokan ja koulun kanssa kokonaisvaltaisesti oppilaan parhaaksi.

Huomaa, että alla oleva asiakirja on ruotsinkielinen.

Lue lisää vapaa-ajankodista asiakirjasta ”Riktlinjer fritidshem” , 225.4 kB, avautuu uuteen ikkunaan. Linkki toiselle sivustolle.

Vapaa-ajankerho on tarjolla tällä hetkellä ainoastaan Kågeskolanissa. Vapaa-ajankerho on avointa toimintaa, joka on suunnattu oppilaille sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jolloin oppilas täyttää kymmenen vuotta, aina sen vuoden kevätlukukauteen saakka, jolloin oppilas täyttää kolmetoista vuotta.

Toiminta tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia kulttuuriin, luomiseen, urheiluun ja liikkumiseen liittyviä aktiviteetteja. Vapaa-ajankerho on avoinna koulupäivän päättymisestä klo 17.00 saakka (sisältää välipalatarjoilun). Lomien aikana vapaa-ajankerho on avoinna klo 8.00‐17.00, ja silloin tarjoillaan lounas ja välipala.

Hae paikkaa sähköisen asiointipalvelun kautta

Huomaa, että sähköinen asiointipalvelu on ruotsinkielinen.

Hae paikkaa esikoulussa ja pedagogisessa hoidossa(Linkki toiselle verkkosivustolle) Linkki toiselle sivustolle.

Hae paikkaa lomakkeella

Lomakkeen voi myös tilata tai noutaa kunnan asiakaspalvelusta, puh. 0910-73 50 00.

Lomake lähetetään osoitteeseen

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Voit jättää lomakkeen myös kaupungintalon asiakaspalveluun osoitteessa Trädgårdsgatan 6.

Paikkaa haetaan esikoulua ja vapaa-ajankotia koskevassa sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella ”Ansökan om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg” (paikkahakemus esikouluun, vapaa-ajankotiin tai pedagogiseen hoitoon). Sähköisen asiointipalvelun käyttöön tarvitaan sähköinen tunniste (e-legitimation). Lomakkeen voi myös noutaa tai tilata kunnan asiakaspalvelusta, puh. 0910-73 50 00. Lomake lähetetään osoitteeseen Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå tai jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun osoitteessa Trädgårdsgatan 6 viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin oppilaan on määrä aloittaa vapaa-ajankerhossa.

Jos hyväksyt paikan vapaa-ajankodissa, paikasta peritään maksu 12 kuukaudelta vuodessa.

Alta näet, miten paljon lapsesi paikka vapaa-ajankodissa tai vapaa-ajankerhossa maksaa. Lapset järjestyksessä -kohdassa lapsi 1 on perheen lapsi, jolla on pisin oleskeluaika esikoulussa/vapaa-ajankodissa. Lapsi 2 on toiseksi pisimmän ajan siellä oleskeleva lapsi jne.

Skriv tabellbeskrivning här

Lapset järjestyksessä

Kirjoita taulukon kuvaus tähän

Lapsi 1

2 % tuloista, mutta enintään 1 125kruunua/kk

Lapsi 2

1 % tuloista, mutta enintään 563 kruunua/kk

Lapsi 3

1 % tuloista, mutta enintään 563 kruunua/kk

Lapsi 4

Ei maksua

Tämä taksa koskee myös työnhakijoina ja vanhempainvapaalla olevien lapsia. Maksua ei peritä, jos tulot ennen veroja ovat 0–20 000 kruunua/kuukausi. Tulokatto on 56 250 kruunua/kuukausi.

Miten maksu lasketaan?

Taksa perustuu kotitalouden yhteenlaskettuihin kuukausituloihin. Jos kotitalouden tulot ovat 20 000 kruunua tai sen alle, maksua ei peritä. Perusmaksu määräytyy perheen nuorimman lapsen mukaan, ja hänet lasketaan aina ensimmäiseksi lapseksi.

Jos huoltajan kanssa samassa osoitteessa asuu aikuinen henkilö, joka ei ole lapsen huoltaja, maksu peritään heidän yhteisten verotettavien tulojensa perusteella. Jos oppilaalla on paikka vapaa-ajankodissa, paikasta peritään maksu, vaikka oppilas ei käyttäisi sitä.

Maksun jakaminen

Jos huoltajat haluavat, että maksu jaetaan huoltajien kesken, tästä tulee ilmoittaa asiakaspalveluun. Maksu jaetaan sillä edellytyksellä, että molemmat huoltajat käyttävät vapaa-ajankodissa olevaa paikkaa.

Maksuvapautus

Maksuvapautus voidaan myöntää, jos oppilas tarvitsee erityistä tukea tai jos oppilaan sairauspoissaolo kestää yhtäjaksoisesti yli 14 vuorokautta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Rehtori tekee päätöksen.

Senast uppdaterad: