Fritids, fritidshem

Om du är vårdnadshavare och arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från att det börjar förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Här hittar du information om fritidshem och kan söka fritidsplats.

Fritidshemmet har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I fritidshemmet arbetar grundlärare med inriktning fritidshem.

Fritidshemmen finns i anslutning till grundskolan. Du hittar alla fritidshem på respektive grundskolesida.

Vad vill du göra i dag?

Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Du ansöker genom att använda e-tjänsten

Du loggar in på e-tjänsten med e-legitimation och kan där ansöka om plats på fritidshem. För att komma till e-tjänsten kan du klicka på länken här under.

Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Om du inte har e-legitimation

Om du inte har e-legitimation kan du lämna in en ansökan på pappersblankett via kommunens kundtjänst.

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig eller ditt barn skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett.

Tänk på att skriva tydligt i blanketten att du eller barnet har skyddade personuppgifter då detta påverkar vår handläggning.

Observera att du måste fylla i dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla ansökan. Lämna till Kundtjänst, de hanterar personuppgifterna säkert.

Arbetar du kvällar, nätter och helger? Då kan du ha rätt till omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid, så kallad OB-verksamhet.

Skellefteå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (OB-verksamhet) för barn 1-12 år vars vårdnadshavare arbetar kvällar, nätter och helger.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för omsorg på obekväm arbetstid och hur du ansöker om plats Länk till annan webbplats.

Säga upp plats

Du kan säga upp fritidshemsplatsen via e-tjänsten och det ska göras minst två månader innan barnet slutar.

Under uppsägningstiden debiteras fortfarande avgift för platsen. Om uppsägning av fritidshemsplats avser perioden juni-augusti och eleven återkommer till fritidshem före första oktober samma år, kommer efterdebitering att ske för hela den perioden.

Byte av skola

Vid byte av skola avslutas fritidshemsplaceringen automatiskt på den gamla skolan. Önskas fritidshem på den nya skolan ska en ny ansökan skickas in.

Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Om du inte har e-legitimation

Om du inte har e-legitimation kan du lämna in en pappersblankett för uppsägning av plats.

Här hittar du blanketten för uppsägning av plats på fritidshem (öppnas som en pdf) , 28 kB, öppnas i nytt fönster.

När barnet fått plats på ett fritidshem ska du lämna in ett schema. Schematider läggs dag för dag eller vecka för vecka – precis som det är planerat att barnet ska vara på fritidshemmet. Tiderna bestäms utifrån hur barnet går i skolan, samt vårdnadshavares arbets- eller studietider.

Schemat lämnas in via e-tjänsten för förskola och fritidshem eller via en app. Appen heter Edlevo och finns att ladda ned där appar finns för Iphone-och Androidtelefoner.

Lämna in schema (Länk till annan webbplats)

Om du inte har e-legitimation

Om du inte har e-legitimation kan du lämna in schemat via en pappersblankett.

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Lämna in i tid

Schema ska lämnas in minst 14 dagar (dock senast åtta dagar) innan det börjar gälla.

Anledningen till att schemat ska lämnas in i god tid är att fritidshemmet ska hinna ta emot det nya schemat och göra eventuella förändringar i bemanningen så att barnet kan tas om hand på bästa sätt utifrån behov, elevgruppens storlek och sammansättning. Det är även viktigt för barnet att känna trygghet med att tiderna stämmer.

Schemat läggs utifrån de behov familjen har

  • Om vårdnadshavare arbetar eller studerar ska läggs schemat utifrån dennes arbets-/ studietid inklusive restid.
  • Om vårdnadshavare är korttidsvikarie så gäller samma regler som för arbetande eller studerande och schemat läggs utifrån arbetstid inklusive restid.
  • Om tiderna inte kan lämnas in åtta dagar innan schemat börjar gälla ska schemat skrivas i efterhand på en pappersblankett.
  • Om barnets vårdnadshavare är sjukskriven, har sjukersättning eller graviditetspenning läggs schemat utifrån vårdnadshavarens tidigare schematider.
  • När barnet är ledig från fritidshemmet en hel vecka vid exempelvis sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester så markerar du "Ledig hela veckan" i e-tjänsten eller i appen. För enstaka lediga dagar (det vill säga dagar då barnet inte är på fritidshemmet och då det är röda dagar) lämnar vårdnadshavare tomt.

Logga in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom.

Appen laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

Ledighet registrerar du via e-tjänsten eller appen när schemat läggs eller via schemablankett.

Barnet har inte rätt att vara på fritidshem när vårdnadshavare har semester eller annan ledighet (till exempel ledig dag, flextid, och lov).

För att fritids ska kunna komma i kontakt med dig behövs aktuella kontaktuppgifter. Det är du som har ansvar för att se till att fritidshemmet har det genom att uppdatera din e-postadress och ditt mobilnummer via e-tjänst för förskola och fritidshem.

För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation. Om du inte har e-legitimation vänder du dig till kundtjänst för hjälp att uppdatera kontaktuppgifterna.

Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)

Om barnet inte har en plats på fritidshem men behöver vara på fritidshem under ett lov kallas det lovtillsyn.

Vid behov av lovtillsyn kontakta kundtjänst så snart som möjligt för mer information, dock senast 30 dagar innan det aktuella lovet.

Du når kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Fritidsklubb är en öppen verksamhet som vänder sig till barn från och med höst-terminen det år barnet fyller tio år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidsklubb finns inte på alla skolor, kontakta kundtjänst vid frågor.

Ansök via e-tjänsten

Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola, fritidshem eller på blanketten. För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. För att nå e-tjänsten kan du klicka på länken här under.

Ansök om plats på fritidsklubb (Länk till annan webbplats)

Ansök via blankett

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

När du har tackat ja till en plats är du skyldig att lämna in uppgifter om din inkomst.

Du ska ange din inkomst före skatt. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Inkomst ska lämnas av alla vuxna som är folkbokförda på samma adress. Inkomstuppgiften ska lämnas in en gång per år och den ska uppdateras om inkomsten förändras.

De som inte lämnar in inkomstuppgift debiteras maxtaxa, det vill säga det högsta beloppet.

Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Att tacka ja till en plats i fritidshem/fritidsklubb innebär att debitering sker för platsen tolv månader per år.

Här kan du se vad det kostar att ha ditt barn på fritidshem eller fritidsklubb. Barn i ordning innebär att barn 1 är det yngsta barnet i familjen med placering på förskola/fritidshem, barn 2 är det näst yngsta barnet med placering på förskola/fritidshem och så vidare.

Skriv tabellbeskrivning här

Barn i ordning

Avgift

Barn 1

2 % av inkomsten, men högst 1125 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten, men högst 563 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift

Denna taxa gäller även för barn som har vårdnadshavare som är arbetssökande och föräldralediga. Ingen avgift tas för inkomstnivå 0 - 20 000 kr/månad före skatt. Inkomsttaket är 56 250 kronor/månad.

Hur beräknas avgiften?

Taxan baseras på hushållets sammanlagda inkomst per månad. Vid inkomst 20 000 kronor eller lägre per hushåll debiteras ingen avgift. Det yngsta barnet i familjen styr grundavgiften och räknas alltid som barn ett.

Vårdnadshavare som bor och vistas på samma adress som icke vårdnadshavare debiteras efter gemensam beskattningsbar inkomst. Om eleven har plats i fritidshem sker debitering för platsen även om eleven inte nyttjar den.

Ändrade familjeförhållanden

Ändras familjeförhållandena och de vuxna i familjen inte längre är folkbokförda på samma adress behöver ni meddela detta till kommunens kundtjänst, detta sker inte automatisk. Detta gäller också om du som vårdnadshavare flyttar ihop med en ny person som inte är vårdnadshavare till barnet så ska ni meddela detta till kommunens kundtjänst.

Senast uppdaterad: