Yleinen esikoulu 3–5-vuotiaille lapsille

Lapsella on oikeus yleiseen esikouluun sen vuoden syyskaudesta lähtien, jolloin hän täyttää kolme vuotta. Yleinen esikoulu on lapselle maksuton kyseisen vuoden syyskuun 1. päivästä alkaen. Yleinen esikoulu käsittää vähintään 525 tuntia vuodessa tai 15 tuntia viikossa.

Esikoulun rehtori päättää, miten nämä lapsen 525 esikoulutuntia sijoitetaan elokuusta kesäkuuhun ulottuvalla ajanjaksolla.

Huoltajat, jotka ovat vanhempainvapaalla tai turvapaikanhakijoita tai jotka saavat sairauskorvausta (sjukersättning) tai aktivointikorvausta (aktivitetsersättning), voivat ilmoittaa lapsensa maksuttomaan yleiseen esikouluun (Allmän förskola, avgiftsfri).

Huoltajat, jotka ovat työnhakijoita, eivät voi ilmoittaa lastaan maksuttomaan yleiseen esikouluun. Syynä tähän on se, että työnhakijoina olevien huoltajien voi olla tarpeen lisätä nopeasti lapsen osallistumisaikaa esikoulutoimintaan.

Lue lisää alla olevista sinisistä laatikoista oman elämäntilanteesi mukaan.

Näiden huoltajien lasten esikoulumaksusta vähennetään 60 maksutonta tuntia kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun ulottuvalla ajanjaksolla. Työnhakijoina olevien huoltajien lapsilla on oikeus osallistua esikoulutoimintaan 15 tuntia viikossa vuoden jokaisena viikkona ja esikoulutoiminnan aukioloaikoina. Työssä olevilla tai opiskelevilla huoltajilla on oikeus saada lapsilleen esikoulupaikka työ- tai opiskeluaikojen ja työ- tai opiskelumatkaan kuluvan ajan perusteella.

Huoltajat, jotka ovat vanhempainvapaalla tai turvapaikanhakijoita tai jotka saavat sairauskorvasta (sjukersättning) / aktivointikorvausta (aktivitetsersättning) yli kolmen kuukauden ajan, voivat ilmoittaa lapsensa maksuttomaan yleiseen esikouluun (palvelumuoto Allmän förskola, avgiftsfri). Tällöin lapsi voi osallistua esikoulutoimintaan esikoulun rehtorin päättäminä päivinä ja aikoina. Ajat sijoitetaan elokuusta kesäkuuhun ulottuvalle ajanjaksolle, ja ne käsittävät vähintään 525 tuntia vuodessa.

Huoltajat, jotka ovat työnhakijoita, eivät voi ilmoittaa lastaan maksuttomaan yleiseen esikouluun. Syynä tähän on se, että työnhakijoina olevien huoltajien voi olla tarpeen lisätä nopeasti lapsen osallistumisaikaa esikoulutoimintaan.

Maksuttomaan yleiseen esikouluun ilmoittaudutaan sähköisen Anmälan till allmän förskola, avgiftsfri -palvelun (Ilmoittautuminen maksuttomaan yleiseen esikouluun) kautta ilman Bank-ID:tä. Linkki palveluun on yllä. Ilmoituksessa huoltajan on ilmoitettava ajanjakso, jolla lapsi osallistuu esikoulutoimintaan tässä palvelumuodossa, ja antaa sen alkamis- ja päättymispäivä. Ajanjakson on oltava pidempi kuin kolme kuukautta.

Senast uppdaterad: