Funktionsstudie antagen för Bureå resecentrum

En funktionsstudie för Bureå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 14 juni 2023. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå.

Underlag som varit till grund för studien är Programhandling Bureå 2050, Trafikverkets järnvägsplan 06 (Grandbodarna–Södra Tuvan), detaljplanen för Bureå resecentrum samt ett antal övriga utredningar. Funktionsstudien ska användas som riktlinje i den fortsatta planeringen.

Länk till funktionsstudien , 5 MB.

Relaterat:

Senast uppdaterad: