Trafikverkets samråd

Unik konstsatsning längs Norrbotniabanan

Kustkommunerna längs sträckan mellan Umeå och Skellefteå har tillsammans med Trafikverket tagit fram ett gemensamt konstprogram för den konst som uppförs i samband med bygget av järnvägen och dess stationer.

Konstprogrammet har arbetats fram som en del av det kommunöverskridande samarbetet i Nodprojektet, där kommunerna Umeå, Robertsfors och Skellefteå samverkar med stöd från Region Västerbotten.

Representanter från de tre kommunerna samt från Trafikverket har tagit fram programmet och samarbetet har präglats av att skapa något gemensamt som kan knyta samman det geografiska området. Temat i programmet är: Transformation norr – Landskapet, kulturen, människan.

De konstverk som ska uppföras längs Norrbotniabanan kommer att ingå i den planering för Norrbotniabanans dragning som nu pågår i projektets tre kommuner. Där kommer konstprogrammet att vara ett grunddokument och fungera vägledande inför kommande upphandlingar.

Nu påbörjas arbetet med att upphandla och utföra konstverk med konstprogrammet till stöd. Först ut med denna process är Trafikverket med regionaltågsstationen i Sävar i Umeå kommun.
Länk till Trafikverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga stationer längs sträckan, Robertsfors, Bureå och Skellefteå, kommer också att förses med konst, men ligger längre fram tidsmässigt.

Länk till konstprogrammet (PDF) , 8.1 MB.


Relaterat:

Senast uppdaterad: