Discgolf

Företagspark med fokus på hållbarhet ska byggas i Bergsbyn

En ny företagspark ska växa fram i Bergsbyn. Totalt handlar det om cirka 30 industritomter.

-Området ska komplettera närliggande tyngre industrier och erbjuda service till företag och människor som befinner sig i Skellefteås expansiva östra delar, säger Per Henriksson, projektledare Skellefteå kommun, som tillsammans med Yvonne Nyman är en av projektledarna för projektet.

Det är tillsammans med NCC som entreprenör cirka 30 industritomter nu kommer att förberedas. Området är 38 hektar stort och ligger direkt väster om Northvolt.

Skellefteå Site East är ett område som sedan tidigare etablerats i anslutning till Northvolt och vann utmärkelsen för Hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2021.

-Kommunens ambition är att området likt Site East ska ha en stark hållbarhetsprofil. I projektet Bergsbyns företagspark kommer vi att ta tillvara på tidigare erfarenheter och insikter för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och för att hela tiden bli ännu bättre, säger Yvonne.

Projektet kommer att certifieras via CEEQUAL som är en hållbarhetscertifiering för anläggningsbranschen. För att certifiera ett projekt enligt CEEQUAL krävs ett omfattande miljöarbete i både under projekteringsfasen och produktionsfasen med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Daniel Marklund, projektchef på NCC, är stolt över samarbetet med kommunen:

-Vi på NCC har anammat kommunens tidiga vision för området och har nu tagit fram gemensamma mål som vi arbetar mot. Att utmana byggbranschen på det sättet Skellefteå Kommun gör är verkligen något som inspirerar mig personligen och jag är övertygad om att det kommer bli ett utmärkt tillskott och komplettera den övriga industrin i området.

På Skellefteå växer kan du läsa mer om projektet, klicka här så tar du dig dit.

Fakta CEEQUAL*

CEEQUAL är förkortning för ”The Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme” och är ett hållbarhetscertifieringssystem för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer.

CEEQUAL är ett sätt för företag att leva upp till de målsättningar och krav som finns i vårt samhälle gällande hållbarhet, exempelvis Agenda 2030, Parisavtal och färdplan för fossilfri konkurrenskraft. CEEQUAL är också ett sätt att systematisera det arbete som krävs utifrån företagets egna hållbarhetsstrategier och mål. För beställare är det enkelt att kravställa, för utförare blir det öppnare och inte lika detaljstyrt och det blir enklare att kontrollera efterlevnad i efterhand för bägge parter.

CEEQUAL ägs och utvecklas av brittiska BRE (British Research Establishment), som också utfärdar certifieringar för systemet. Sweden Green Building Council (SGBC) är ansvariga för systemet nationellt i Sverige, vilket bland annat omfattar att erbjuda utbildningar inom CEEQUAL.

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt, det vill säga att det inkluderar många hållbarhetsfrågor. Indikatorerna i CEEQUAL är indelade i åtta olika indikatorkategorier;

  • Projektledning
  • Resiliens
  • Lokalsamhälle och intressenter
  • Markanvändning och ekologi
  • Landskapsutformning och kulturhistorisk miljö
  • Föroreningar
  • Resurser
  • Transporter

*CEEQUAL bytte namn till BREEAM under 2023.

Relaterat:

Senast uppdaterad: