Den positiva utvecklingen av Centrala stan går fort

I centrala Skellefteå byggs det som aldrig förr. En utveckling som drivs av både enskilda, näringsliv och offentliga aktörer. 2016 antog kommunen en ny fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan med föreslagna åtgärder som skulle gälla fram till 2030. Nu har nästan halva tiden gått och flera projekt är genomförda eller pågår – och 600 nya bostäder har hunnit byggas.

Måndag den 24 oktober fick politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott en lägesuppdatering på sitt sammanträde.

Nya industrier, omställningsbehov och omfattande finansiering har gjort att tempot har blivit högre och utvecklingen har gått snabbare än vad som förutspåddes när den fördjupade översiktsplanen antogs.

– Vi är mitt uppe i omvandlingen nu och fler projekt är i idéstadiet eller under planering än vad vi trodde de skulle vara vid den här tidpunkten. Det märks av, det kan vara besvärligt att ta sig genom stan, men jag tror att Skellefteborna kan ha överseende med det när de ser den otroliga utveckling som sker, säger Lars Hedqvist, planeringschef vid Skellefteå kommun.

Sedan planen antogs har 600 nya bostäder byggts i Centrala stan och ytterligare 1200 bostäder kommer att bli färdiga innan 2030.

Tre projekt, Sara kulturhus, utveckling av Älvbrinken och flytt av parkeringsplatser har blivit verklighet. Ytterligare omkring 15 projekt pågår just nu. Det är bland annat arbetet med att bygga Karlgårdsbron, utveckla Trädgårdsgatan (delen Kanalgatan-Södra Järnvägsgatan), öppna upp Lasarettsvägen för biltrafik och göra ett huvudstråk för cykel längs Södra Lasarettsvägen, ta fram fler cykelparkeringar och planera för ett nytt resecentrum.

skelleftea.se/centralastan Länk till annan webbplats. kan du följa utvecklingen och se vilka projekt som pågår, vilka som är planerade och vilka som är genomförda.

Fakta

Översiktsplanen är ett vägledande beslutsunderlag för att utveckla Centrala stan och ett stöd för både enskilda fastighetsägare, handlare och kommunen. Planen speglar också Skelleftebornas synpunkter på utvecklingen. Syftet är att stadsdelen ska bli attraktivare med fler bostäder, hållbara transportsystem, handel och aktiviteter.

Stadsdelen Centrala stan sträcker sig från järnvägen i norr till Skråmträskvägen i söder samt mellan Viktoriagatan (E 4) i öster till Södra Lasarettsvägen i väster.

Relaterat:

Senast uppdaterad: