Fördjupad översiktsplan Centrala stan

Skellefteå kommun vill erbjuda en hållbar plats för en bättre vardag, med målet att ha 90 000 invånare 2030. För att nå dit krävs ett stort arbete av oss tillsammans med flera viktiga delar som skapar det Skellefteå vi vill ha. Den 18 oktober 2016 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Centrala stan.

Planen är ett vägledande beslutsunderlag för att utveckla stadsdelen. Planen är ett stöd för såväl enskilda fastighetsägare och handlare som för kommunen i hur stadsdelen kan bli mer hållbar och attraktiv.

Frågor som planen svarar på är exempelvis hur vi ska förbättra handelsstråk, mötesplatser, tillgänglighet och trafiken för alla färdsätt. I planen finns också förslag på var det är lämpligt med fler bostäder, arbetsplatser och parkeringar, hur höga husen bör vara och var vi ska bevara och utveckla de gröna inslagen, för att nämna några saker.

Planarbetet påbörjades under 2011. Invånare och andra intressenter har fått tycka till under planprocessen i dialoger, samråd och granskning.

Del 1. Planförutsättningar '
Läs på skärm , 5.6 MB. | För utskrift , 5.6 MB.

Del 2. Planförslag
Läs på skärm , 10.3 MB. | För utskrift , 10.4 MB.

Del 3. Miljökonsekvensbeskrivning
Läs på skärm , 1.8 MB.

Bilaga Åtgärder Centrala stan
Läs på skärm , 689 kB. | För utskrift , 689.7 kB.
Uppföljning 2018-02-27 , 106.1 kB.

Bilaga granskningsutlåtande samt Länsstyrelsens yttrande
Läs på skärm , 534.6 kB.

Bilaga Skelleftebornas synpunkter
Läs på skärm , 1.6 MB. | För utskrift , 1.6 MB.

Centrala stan - avgränsning

Den geografiska avgränsningen för planen är stadsdelen Centrala stan, med stadsdelsområdena Centrum och Karlgård samt randområdena i öst, väst och norr eftersom de är viktiga delar som ska harmonisera med Centrala stan. Stadsdelen sträcker sig från järnvägen i norr till Skråmträskvägen i söder samt mellan Viktoriagatan (E4) i öster till Södra Lasarettsvägen i väster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: