Hållbara Hammarängen krossar grus med el

När gruset till industriområdet Hammarängen Skellefteå Södra nu krossas sker det med hjälp av el. Samma grus körs sedan ut med en elektrisk grusbil.

Vi jobbar hårt för att vara i framkant och vill driva på utvecklingen med elektrifiering, säger Joel Hällgren, projektledare på Skellefteå kommun.

Vanligtvis drivs krossverk av dieselgeneratorer. Men under den kommande månaden ska 40 000 till 50 000 ton bergmaterial krossas på Hammarängen helt med hjälp av el.

– Vi försöker utveckla branschen och vill visa att det är möjligt att jobba med el. Och samtidigt få det ekonomiskt försvarbart, säger Martin Lundholm, projektingenjör och hållarhetssamordnare på Skanska.

Samverkan

Hammarängen Skellefteå Södra kommer att ligga strax intill travbanan och det redan befintliga industriområdet på Hammarängen. Projektet görs i samverkan mellan Skanska och Skellefteå kommun. Parterna provade att krossa grus med el på området Skellefteå Site East redan under 2021. Nu tar man erfarenheterna vidare med ett liknande upplägg, fast i mindre skala.

– Vi tar vidare erfarenheterna därifrån med ett liknande upplägg, fast det handlar om mindre mängder den här gången, säger Martin.

”Dubbel-el”

Dessutom är den grusbil som ska köra ut gruset, som används till att fylla ut gator och gång- och cykelvägar på det nya industriområdet, också helt elektrisk.

– Det blir dubbel-el! Det känns kul att vi på stora och små sätt kan visa branschen att vi måste göra en förändring, säger Martin.

Joel Hällgren på Skellefteå kommun är glad och stolt över att vara med och driva på förändringen.

– När vi tar den här riktningen så ser vi att andra företag och beställare också ställer om, säger han.

Använder befintliga krossverk

Det behövs inga nya krossverk för att driva processen med el. Det går helt enkelt att ”runda” den dieselgenerator som har använts tidigare.

– Att undvika nyinvesteringar är en hållbarhetsaspekt i sig, menar Martin Lundholm.

Preliminärt ska Hammarängen Skellefteå Södra vara klart under senare delen av 2023.

På Skellefteå växer kan du ta del av mer information och hålla dig uppdaterad om projektet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: