Discgolf

Tyck till om hur Guldtorget ska se ut i framtiden

Nu vill Skellefteå kommun uppmuntra alla invånare att tycka till om hur Guldtorget ska se ut och ha för aktiviteter i framtiden. En invånardialog har dragits i gång och pågår till den 1 september.

Skellefteå är mitt i en extraordinär samhällsomvandling, med en ökande befolkning och ett rikare utbud av kultur, fritid, handel och verksamheter. Vi har snart gjort klart platsen framför Sara kulturhus, och nu är det dags att se över hur torget ska utformas och vilka funktioner som ska finnas.

Nu vill vi uppmuntra alla Skellefteåbor att gå in på skelleftea.se/guldtorget Öppnas i nytt fönster. och lämna idéer och tankar via formuläret.

– Det ska bli roligt att få ta del av invånarnas förslag. Vi ska ha med oss dem i det fortsatta arbetet med att utforma torget, så det blir en trevlig och trygg plats att vistas på, säger Harriet Wistemar, avdelningschef Fysisk planering vid Skellefteå kommun.

Grunden för dialogen är att ett gestaltningsprogram tagits fram för torget, med en del idéer på hur det kan se ut i framtiden. Invånarnas synpunkter blir ett komplement till det.

Relaterat:

Senast uppdaterad: