Guldtorget

Guldtorget i centrala Skellefteå ska göras om för att stadskärnan ska bli mer attraktiv och levande. Här samlar vi aktuell information så du kan hänga med i alla steg på vägen, från planering till produktion och vidare till färdigt resultat.

Under våren 2024 tar kommunen fram ett tävlingsprogram tillsammans interna och externa arbetsgrupper, som ska bli ett underlag för den öppna allmänna arkitekttävlingen som startar till hösten.

Nedan kan du se var vi befinner oss nu och vilka steg som väntar.

Tidslinje för Guldtorget.

Tidslinje för Guldtorget.

Bakgrund - det här har hänt

Här kan du se hur processen kring Guldtorget har sett ut sedan våren 2023.

Våren 2023: Ett gestaltningsprogram med förslag för torget tas fram.

15 juni 2023: Bygg- och miljönämnden beslutar att gestaltningsprogrammet ska gå ut på samråd, den del i processen när berörda aktörer och allmänheten tycker till.

21 juni till 1 september 2023: Invånare får lämna synpunkter via en enkät på skelleftea.se. Enkäten finns på svenska och engelska. Över 400 svar kommer in. Kommunen samlar även in svar från kommunens Facebookkonto där många engagerar sig.

Juni till september 2023: Synpunkter samlas in från berörda fastighetsägare och näringsidkare.

28 september 2023: Guldtorget tas upp på ungdomsfullmäktige och resulterar i att många ungdomar lämnar förslag.

September-november 2023: Gestaltningsprogrammet revideras utifrån synpunkterna som har kommit in.

16 november 2023: Gestaltningsprogrammet beslutas av bygg- och miljönämnden.

13 mars 2024: Kommunstyrelsen beslutar att det ska bli en öppen allmän arkitekttävling för Guldtorget.

De senaste nyheterna om Guldtorget

 • Öppen arkitekttävling för Guldtorget till hösten

  Nu är det klart att det blir en öppen arkitekttävling för Guldtorget i Skellefteå. Under våren kommer interna och externa arbetsgrupper att ta fram ett tävlingsprogram tillsammans.
 • Processen för Guldtorget går vidare

  Processen kring utformningen av Guldtorget går vidare till nästa steg, det beslutade bygg- och miljönämnden idag. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.
 • Gestaltningsprogrammet för Guldtorget godkändes

  Efter att Skellefteå kommun samlade in många synpunkter om Guldtorget godkändes idag gestaltningsprogrammet av bygg- och miljönämnden. Nästa steg blir att arkitekter ska få rita förslag för torgytan.
 • Mer än 400 synpunkter om Guldtorget

  Över 400 synpunkter kom in om Guldtorget i centrala Skellefteå när kommunen höll en invånardialog under sommaren.
Senast uppdaterad: