Discgolf

Skellefteå kommuns starka befolkningstillväxt gör det möjligt att bygga bostäder på nya platser i kommunen

Med den starka befolkningstillväxten i Skellefteå är det viktigt att det fortsätter byggas bostäder på olika platser i kommunen. Nu presenteras de olika bidragen i arkitekttävlingen Europan17 som Skellefteå kommun deltar i. De olika arkitektbyråernas förslag visar på möjligheterna att blåsa nytt liv i ett centralt område i Skellefteå som stått orört i många år.

Skellefteå kommun är en av fem kommuner i Sverige som deltar i arkitekttävlingen Europan17. Idag är det premiär för de tävlande lagens bidrag kring Scharinsområdet att ställas ut så att allmänheten kan ta del av förslagen för området. Scharinsområdet är ett gammalt industriområde i Ursviken som stängdes ned på 1980-talet och har stått oanvänt sedan dess. Området är sedan en tid sanerat så det går att använda för bostadsbyggande.

– Det känns positivt med möjligheten att återbruka mark som ligger centralt och nära stan och med stora arbetsplatser i närheten. Det är ett älvnära område där det även kan skapas nya stråk för promenader och utrymme för aktiviteter. Det ger också möjlighet att bygga med nya och smarta energilösningar. Att vi tillgängliggör ytor för ett ökat bostadsbyggande är viktigt för Skellefteås fortsatta expansion säger Evelina Fahlesson, kommunalråd (S) Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun jobbar aktivt med att skapa starka förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i alla delar av kommunen. Tillgången på attraktiva tomter som kan bebyggas är en viktig pusselbit i detta. Förhoppningen är att det också kan locka fler byggaktörer till Skellefteå.

– Det känns roligt att presentera alla bidrag på hur området kan se ut, vinnarna presenteras 4 december. Vi har också en utställning från måndag den 9 oktober på plats i Ursviken, så vi hoppas att så många invånare som möjligt tar chansen att se den. På öppet hus den 11 oktober finns det även möjlighet att ställa frågor till kommunens medarbetare, säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

Fakta:

  • Utställningen går att ta del av i Stadshuset och på Skellefteå kommuns webb skelleftea.se/tyckom till den 5 november.
  • Utställningen finns i Folkets Hus i Ursviken 9-13 oktober.
  • Vinnaren presenteras av Europan17 den 4 december.
  • Bidragen som skickats in ska ses som en inspiration i arbetet med den kommande detaljplanen och inte ett färdigt förslag.

Här kan du klicka för att se de olika bidragen.

  • Arkitekttävling ska skapa mer liv och rörelse i Scharinsområdet

    Scharins är ett gammalt industriområde precis vid Skellefteälven i Ursviken, uppkallat efter ett träindustriföretag som bedrev verksamhet där i nästan 100 år. Det var en blomstrande plats av historisk betydelse. Idag är stora delar av området igenvuxet och det finns goda möjligheter att planera bostäder och förbättra tillgängligheten till älvsrummet för allmänheten.

Relaterat:

Senast uppdaterad: