Gång- och cykelväg på Morö Backe stängs av

Med början vecka 43 startar arbetet med att gräva ner en ny spillvattenledning på östra sidan om gång- och cykelbanan som går mellan Solbacken och Morö Backe. Ledningen behövs bland annat för att undvika problem med källaröversvämningar vid kraftiga regn.

Grävningsarbetet beräknas ta ungefär tre månader.

– Arbetet kan innebära störningar som buller och byggtrafik för de som bor närmast samt begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan eftersom den kommer att stängas av medan arbetet pågår, säger Markus Lindahl, projektledare.

Avstängningen gäller från Tumstigen till Pulkstigen. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om enligt orangea markeringar som finns uppsatta.

– Marken där ledningen ska grävas ner är parkmark och tätortsnära skog så vi har behövt fälla alla träd på den östra sidan för att kunna gräva ner ledningen. Men vi ska återställa området under våren och sommaren nästa år, säger Markus Lindahl.

För frågor och svar om grävarbetet, läs mer här: Morö Backe spillvattenledning - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: