Discgolf

Bild på de vinnande lagen och tjänstepersoner på Skellefteå kommun.

Arbetet med Scharinsområdet går vidare

Nu är arkitekttävlingen Europan17 avslutad – men arbetet med planerna för Scharinsområdet i Ursviken fortsätter. Den 18 april hölls en prisceremoni i Stockholm för alla vinnande lag i den svenska delen av tävlingen. Dagen efter höll kommunen en workshop med de lag som prisats för sina förslag till Scharinsområdet.

– Det mest värdefulla med att ha deltagit i Europan17 är att Skellefteå kommun har fått nya idéer och perspektiv av människor från olika kulturer utanför Sverige. Teamen var multikulturella med bakgrund från USA, Iran, Kina, Polen, Italien, Frankrike och Belgien. Vi har också lärt oss mycket av de andra kommunerna i Sverige och Europa som deltog i tävlingen, och från expertjuryn som bedömde förslagen säger Linda Bystedt, samhällsstrateg på Skellefteå kommun.

Totalt prisades tre bidrag och lagen har presenterat nya spännande förslag på byggnadssätt. Det är en utmaning i att förvandla ett tidigare industriområde till bostadskvarter och arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel på Scharins kommer att pågå under en längre tid.

Två personer pratar under prisutdelning

Scharinsområdet har ett unikt älvsnära läge. Den västra delen av Scharins är fri från föroreningar eftersom det aldrig varit någon industri där. Ett förslag är att starta planeringen för den västra delen och bygga ut området i etapper allteftersom utredningar och tillstånd blir klara. Det vinnande laget kommer att vara med i den fortsatta planeringen och kommer på besök i Skellefteå i augusti.

– Vi behöver folk som flyttar hit från andra länder för kompetensförsörjningen och då är det viktigt att lyssna in vilka behov de kan tänkas ha. Under workshopen har vi fått in synpunkter utifrån på Skellefteå i stort och på Scharins, vad som gör Skellefteå unikt, vilka styrkor vi har men också utmaningar. Det är ju lätt att bli hemmablind, säger Linda Bystedt.

På den översta bilden är de tre olika lagen, se namn och land nedan.

Första pris: Safescape

Författarna
Mahla Ebrahimpour (IR), arkitekt
Agnieszka Lula (PL), arkitekt
Jan Wańczyk (PL), arkitekt
Yuan Lin (CN), stadsplanerare

Samarbetspartners
Nathaniel David Carden (US), arkitekt
Maya Sleiman (LB), byggingenjör

Andra pris: Influencer flood

Författare
Saverio Torzoni (IT), landskapsarkitekt
Filippo Marconi (IT), arkitekt
Gioia Romani (IT), arkitekt
Isabella Trabucco (IT), arkitekt

Samarbetspartner
Carlo Pisano (IT), arkitekt

Hedersomnämnande: Octopus enigma

Författarna
Joffrey About (BE), arkitekt
Noël Picaper (FR), arkitekt

  • Arkitekttävling ska skapa mer liv och rörelse i Scharinsområdet

    Scharins är ett gammalt industriområde precis vid Skellefteälven i Ursviken, uppkallat efter ett träindustriföretag som bedrev verksamhet där i nästan 100 år. Det var en blomstrande plats av historisk betydelse. Idag är stora delar av området igenvuxet och det finns goda möjligheter att planera bostäder och förbättra tillgängligheten till älvsrummet för allmänheten.

Relaterat:

Senast uppdaterad: