Detaljplan för Lasarettet 2 inom stadsdelen Norrböle

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad och modernisering av Skellefteå lasarett. Regionen har ansökt om planändring för att bygga ut och modernisera Skellefteå lasarett.

Detaljplanen är en prio 1-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut,
2022-05-19 § 114, gällande prioriteringsordning av Skellefteå kommuns detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–6 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: