Planprogram

I planprogram utreds de stora frågorna, som lämplig användning och behov, i ett större geografiskt område.

Planprogam berör ofta ett större geografiskt område som i senare skede kan komma att bestå av flera detaljplanerHär hittar du de planprogram som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive program så hittar du aktuella handlingar. Du kan också prova söka för att hitta rätt.

Förstora bilden

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och ge riktning för den fortsatta planeringen. Ett program berör ofta ett större geografiskt område som i senare skede kan komma att bestå av flera detaljplaner. I planprogrammet kan kommunen ge en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Det kan också bidra till att lägga grunden för den gestaltning som tas fram i kommande detaljplaner.

Planprogrammet ger möjlighet att föra en tidig dialog och är ett tillfälle att samtala om behov. Det samråds med andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter inför fortsatt detaljplanering.

Planprogrammet godkänns i Bygg- och milijönämnden som ett visionsdokument för kommande skeden, men det är inte juridiskt bindande.

Planprogram på samråd

Här nedan presenteras planprogram som är under framtagande. Är det tomt beror det på att vi just nu inte har några aktuella program.

      Senast uppdaterad: