Visar att planen befinner sig i samråd

Planprogram för Medle

Syftet med planprogrammet är att utreda hur Medle kan växa framöver med hänsyn till olika intressen och Medles karaktär.

Medle ligger cirka 10 kilometer väster om centrala Skellefteå och bedöms ha potential för befolkningstillväxt eftersom det ligger i ett attraktivt läge med närhet till stora skogsområden, jordbruksmark, älven och centrala Skellefteå. Men det finns många motstående intressen som behöver vägas mot varandra som rennäring, jordbruksmark, strandskydd, bostadsförsörjning, kulturvärden, föreningsliv, rekreation, idrott, näringsliv, och transportsystem. Därav upprättas planprogrammet.

Bygg- och miljönämnden har 2024-05-16 godkänt planprogrammet.

Ärendenummer: 2022-3917

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Vid frågor

Har du frågor kring hur du lämnar synpunkter eller kring planen som helhet är du välkommen att kontakta oss via kommunens kundtjänst. Du kommer att behöva ange planens ärendenummer när du kontaktar oss. Ring oss på 0910–73 50 00.

Relaterat:

Senast uppdaterad: