Visar att planen befinner sig i samråd

Planprogram för Medle

Syftet med planprogrammet är att utreda hur Medle kan växa framöver med hänsyn till olika intressen och Medles karaktär.

Medle ligger cirka 10 kilometer väster om centrala Skellefteå och bedöms ha potential för befolkningstillväxt eftersom det ligger i ett attraktivt läge med närhet till stora skogsområden, jordbruksmark, älven och centrala Skellefteå. Men det finns många motstående intressen som behöver vägas mot varandra som rennäring, jordbruksmark, strandskydd, bostadsförsörjning, kulturvärden, föreningsliv, rekreation, idrott, näringsliv, och transportsystem. Därav upprättas planprogrammet.

Efter genomfört samråd kommer planprogrammet bearbetas innan det lämnas in för godkännande i bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljönämnden har 2022-10-22 gett uppdrag att upprätta ett planprogram för Medle.

Aktuell information

Planprogrammet är på samråd mellan 2023-12-11 och 2024-01-08

Planprogrammet finns utställd i Stadshuset, entréplan, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00–16.00

Avvikande öppettider under jul och nyår:

27-29 december 08.00- 16.00, 2-4 januari 08.00-16.00

5 januari (trettondagsafton) 08.00-13.00

Öppet hus

Välkommen till öppet hus. Här kan du ta del av planprogrammet och det finns möjlighet att ställa frågor till ansvarig planhandläggare som finns på plats.

När: torsdag 14 december klockan 16.00-19.00

Var: Medle byagård

Ärendenummer: 2022-3917

Skicka synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter till oss skriftlig senast 8 januari 2024.

Uppge ärendenummer 2022-3917, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden,
931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Om du inte lämnat in några skriftliga synpunkter under samrådstiden kan du förlora rätten att överklaga beslutet att godkänna planprogrammet.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Vid frågor

Har du frågor kring hur du lämnar synpunkter eller kring planen som helhet är du välkommen att kontakta oss via kommunens kundtjänst. Du kommer att behöva ange planens ärendenummer när du kontaktar oss. Ring oss på 0910–73 50 00.

Relaterat:

Senast uppdaterad: