Discgolf

Utbildning i våldsprevention: Så skapar vi ett tryggt Skellefteå

Våld går att förebygga och vi kan alla bidra till ett tryggare Skellefteå! Men för att framgångsrikt förebygga och hindra våld behövs kunskap och de rätta verktygen. Skellefteå kommun erbjuder en kostnadsfri utbildning för föreningar, företag och organisationer som vill stärka och utveckla sitt våldspreventiva arbete. Välkommen med er intresseanmälan!

Ett Skellefteå fritt från våld vill uppmuntra ett brett våldsförebyggande arbete, en så kallad ”hela kommunen-ansats”, och erbjuder anpassade utbildningsinsatser till föreningar, företag, offentliga verksamheter och organisationer. Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap och konkreta verktyg som stärker verksamheten i det våldsförebyggande arbetet och inspirerar till fortsatt arbete som främjar trygghet och trivsel.

Om utbildningen

Genom att delta ökar er medvetenhet om vad som är våld, om destruktiva normer som ofta föregår våld och ni tar del av olika strategier för hur man kan ingripa. På så vis ökar er förmåga och benägenhet att ingripa på ett tidigt stadium.

Under utbildningen blandas föreläsningsinslag med övningar och samtal i grupper. Deltagarna får:

  • Kunskap om våld, förekomst och konsekvenser
  • Kunskap om de tre förändringsprinciperna i arbetet mot våld
  • Kunskap om risk- och skyddsfaktorer som kan påverka förekomsten av våld
  • Våldspreventiva övningar att ta med till er verksamhet.

Utbildningen är kostnadsfri.

Tillsammans kan vi skapa ett tryggt och jämställt Skellefteå!

Välkommen med er intresseanmälan!

Intresseanmälan

Vill du anmäla intresse eller veta mer?

För att få bäst effekt i er arbetsgrupp ser vi gärna att flera deltagare från samma verksamhet och även chef/ledare deltar.

Det går även bra att anmäla sig själv.
Anmäler du dig själv eller en grupp?
Anmäler du dig själv eller en grupp?
Om du anmäler en grupp: Kommer du som chef/ledare att delta?
Om du anmäler en grupp: Kommer du som chef/ledare att delta?Relaterat:

Senast uppdaterad: