Ett Skellefteå fritt från våld

För att minska våldet i samhället behövs ett brett förebyggande arbete. Med ökad kunskap och medvetenhet kan vi, både som individer och i grupp, agera på sätt som motverkar våld och ökar tryggheten och trivseln. Alla kan bidra till ett tryggare Skellefteå!

Är du utsatt för våld, utsätter du andra för våld eller är du orolig för någon annan?

Nyheter

Tillsammans skapar vi ett samhälle fritt från våld

Forskning visar att det finns några framgångsfaktorer för hur man kan jobba mot våld som har stor effekt. De funkar överallt – oavsett tid eller kulturell kontext.
De tre framgångsfaktorerna är:

Öka kunskapen om våld samt hur lindrigt och grovt våld hänger ihop.

Läs om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.

Öka kunskapen om negativa normer och hur de leder till våld.

Läs om sambandet mellan negativa normer och våld.

Motivera barn, unga och vuxna till att vara aktiva åskådare som agerar mot våld.

Läs om att vara en aktiv åskådare som agerar mot våld.

”Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person och som får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”

Per Isdal, psykolog och psykoterapeut

Ett Skellefteå fritt från våld är ett kommunövergripande och systematiskt arbete med fokus på att förebygga våld och öka tryggheten i Skellefteå kommun.

Vår vision är: Ett Skellefteå fritt från våld

Syftet med arbetet är: Att skapa trygga, respektfulla, jämlika och hälsosamma relationer och möten i det privata och det offentliga rummet.

Vår primära målgrupp är barn och unga, men många av våra insatser kommer att riktas till vuxna som i sin tur möter de unga. Strävan är att involvera både kommun som civilsamhälle i arbetet – förvaltningar och verksamheter, föreningsliv, bostadsföreningar och näringsliv.

Ett Skellefteå fritt från våld vill öka medvetenheten om våld, destruktiva normer som behöver förändras, hur vi är mot varandra och hur vi kan öka vårt civilkurage.

Ett Skellefteå fritt från våld vill stötta och handleda verksamheter – i kommunen, föreningslivet och näringslivet – i att utveckla och få kontinuitet i ett våldsförebyggande arbete. På så vis kan vi skapa ett tryggare Skellefteå för våra barn och unga.

Det är också viktigt att ha ett våldsförebyggande perspektiv i samhällsplaneringen, inte minst nu när Skellefteå växer så snabbt.

Läs mer om våldsförebyggande arbete

Läs mer om våldsförebyggande arbete

Kommunens förebyggande arbete

Organisationer och initiativ mot våld

Vill du veta mer?

Eller komma i kontakt med processledare för Ett Skellefteå fritt från våld?Senast uppdaterad: