Elever deltar i planeringen
av Skellefteå resecentrum

Trafikverkets planering med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu ska elever från Bureskolans klass 9a och 9b, Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet få delta i planeringen av Skellefteå resecentrum och komma med egna förslag på hur det kan utformas.

– Att ta hjälp av elever tidigt i planeringsskedet känns lika roligt som viktigt. Det är ju de som är framtidens resenärer på Norrbotniabanan. Elevernas idéer kommer vi ta med oss i vår fortsatta planering, säger Yvonne Nyman, projektledare Skellefteå resecentrum på Skellefteå kommun.

Exploratoriet har i samarbete med Norrbotniabanegruppen (en intresseorganisation som arbetar för att Norrbotniabanan i sin helhet ska byggas) skapat en utställning om Norrbotniabanan. En modelljärnväg, som byggts i samarbete med ideella tågentusiaster, utgör den största delen av utställningen

– Just nu saknas Skellefteå resecentrum i modellen, ett hålrum som vi hoppas att eleverna från Bureskolans klass 9a och 9b ska fylla. Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet har själva fått bestämma hur de vill redovisa sina idéer på Skellefteås framtida resecentrum. Tanken är att besökarna ska få se de olika förslagen på plats på Exploratoriet – när det är möjligt. Berättar Thomas Löfgren, pedagog på Exploratoriet.

Eleverna fick träffa representanter från Skellefteå kommun och Skanska tidigare i höst på Exploratoriet. Där hölls ett uppstartsmöte där eleverna fick bakgrundsinformation till projektet samt vad som är viktigt att tänka på i arbetsprocessen – från planeringsskedet, där Skellefteå kommun är idag, till drift.

– Vi ville att detta uppstartsmöte skulle spegla hur processen ser ut och att eleverna skulle förstå att deras input och samverkan i projektet är oerhört betydelsefull för oss.

Gestaltningen av resecentrum är inte bara hur det ser ut, du måste förstå helheten för att det ska bli så bra som möjligt. Hur passar det in med övrig arkitektur? Är det tillgängligt och tilltalande? säger Therese Kreisel, verksamhetschef Plan, Skellefteå kommun.

Byggnaden och dess omgivning ska utformas med hållbarhet i fokus i ett livscykelperspektiv.
– Det gäller att eleverna tänker genom allt från materialval och utformning till energi. Att även tänka på drift och underhåll av byggnaden redan i tidigt skede är viktigt för att få till helheten, fortsätter David Nordberg, projektchef Skanska

Eleverna presenterar sina förslag för Exploratoriet, Skanska, projektgruppen för Skellefteå resecentrum samt lärarna via Teams 1 december. Efter presentationen kommer de att få feedback utifrån fyra kriterier;

Helhetsgrepp Planering av byggnaden, design, hur den passar på platsen
Hållbarhet Social, ekonomisk och ekologisk
Byggbarhet Är konstruktionen byggbar?
Presentation Upplägg samt delaktighet i grupparbetet

– Eleverna har varit engagerade från start i projektet. Deras idéer kommer kanske att synas i Skellefteås framtida resecentrum – och det är en härlig känsla att få vara med på den resan. Avslutar Anna Eliasson, lärare Teknikprogrammet, Baldergymnasiet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: