På Skellefteå resecentrum ska närheten vara central. Det ska vara enkelt att resa till och från Skellefteå, oavsett om du cyklar, går eller åker tåg, buss eller bil

En av de främsta fördelarna med Skellefteås blivande resecentrum är att det mesta du behöver ligger inom gångavstånd. Det kommer att vara enkelt och nära till kulturutbud, lasarett och stadskärna. Via en inbjudande passage under järnvägen knyts dessutom stadsdelen Norrböle närmare centrum genom en förlängning av Trädgårdsgatan.

Karta över området

Skellefteås blivande resecentrum ligger norr om Sara kulturhus, med den södra entrén mot Södra Järnvägsgatan. Passagen under järnvägen fungerar som en förlängning av Trädgårdsgatan vidare mot stadsdelen Norrböle. Vid järnvägen planeras plats för bussar att angöra samt ett parkeringshus för både bil och cykel.

  • Elevernas idéer på Skellefteås framtida resecentrum

    Trafikverkets arbete med Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu har elever från Teknikprogrammet, TE2 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet fått bidra med deras tankar kopplat till planeringen av Skellefteå resecentrum.
  • Skellefteås nya resecentrum, så här skulle det kunna se ut

    En tidig planskiss har nu tagits fram för att visa tänkta placeringar av de olika funktionerna på området. Tillsammans med illustrationer visualiseras bilden på hur Skellefteås nya resecentrum kan komma att se ut i framtiden.

Skellefteå växer vilket betyder ökade krav på transportinfrastruktur och logistik i kommunen. Just nu pågår planeringen för Skellefteås nya resecentrum.

Skellefteå resecentrum planeras utifrån inriktningen "En inbjudande och hållbar knutpunkt" med fyra fokusområden: resan, servicen, känslan och tillgängligheten.

Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan, och i dagsläget finns inget politiskt beslut om finansiering för Skellefteå resecentrum.

Bild som visar att vi är i planeringsskedet

Några av projektets milstolpar.

Några milstolpar i projektet

ÅRTAL

HÄNDELSE

2020

Funktionsstudie gällande Skellefteå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 25 maj 2020.

2020

I samband med Trafikverkets samråd för järnvägsplanen som berör Skellefteå resecentrum (JP07) visade kommunen den framtagna funktionsstudien.

2019

Samråd för framtagen funktionsstudie gällande Skellefteå resecentrum.

En funktionsstudie för Skellefteå resecentrum antogs av Kommunstyrelsen 25 maj 2020.

I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.

» Länk till funktionsstudien , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Skellefteå kommun i samarbete med bland annat Trafikverket, Länstrafiken, Skellefteå buss.

I vissa fokusfrågor tas andra aktörer med i arbetet, exempelvis polisen, räddningstjänsten, FRIS, och funktionsrättsföreningar.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Frågor och svar

Frågor och svar

Skellefteå kommun ansvarar för busstation, cykel- och bilparkering och stationsbyggnad. Trafikverket ansvarar för perronger, spår och möjligheten att ta sig upp och ner från spårområdet. Buss- och tågoperatörer ansvarar sedan för den trafik som kommer att trafikera Skellefteå resecentrum.

Vid Skellefteå resecentrum planerar Trafikverket tre järnvägsspår med sidoplattform. Sidoplattformarna kommer att vara tillgängliga både söder- och norrifrån.

Exakt datum för byggstart för Skellefteå resecentrum är inte satt ännu. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan, och i dagsläget finns inget politiskt beslut om finansiering för Skellefteå resecentrum.

Inget beslut är taget i dagsläget, men stationshuset kan inte stå kvar på befintlig plats. Istället är platsen där byggnaden ligger av större värde för att skapa ett modernt och funktionellt resecentrum. Inriktningen är att arbeta vidare utifrån att stationshuset måste flyttas eller rivas.

En funktionsstudie för Skellefteå resecentrum har tagits fram. I denna studie beskrivs funktioner, dimensionering och målbilder på en övergripande nivå. Syftet med funktionsstudien är att ge en inriktning för det framtida arbetet.
» Länk till funktionsstudien , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

I de utredningar som har tagits fram finns en prognos på ungefär 6 000 resenärer per dag när hela Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå är byggd. För att kunna skapa ett resecentrum som är redo för framtiden har man även utgått från att Skellefteå ska kunna växa och tagit höjd för detta i dimensioneringen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se