Elevernas idéer på
Skellefteå resecentrum

Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, kommunen ansvarar i sin tur för planering och byggande av resecentrum. I detta skolprojekt har elever från Teknikprogrammet, TE2 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet fått bidra med deras tankar kopplat till planeringen av Skellefteås nya resecentrum. Skolprojektet är ett samarbete mellan Exploratoriet, Skellefteå kommun, JLN arkitektur och Skanska.

Eleverna fick i början på mars uppdraget att utforma ett resecentrum som en trygg, attraktiv och naturlig samlingspunkt i Skellefteå utifrån dessa områden:
Helhetsgrepp Planering av byggnaden, hur den passar på platsen
Hållbarhet Social, ekonomisk och ekologisk
Byggbarhet Är konstruktionen byggbar?
Presentation Upplägg samt delaktighet i grupparbetet

Under onsdagen presenterade eleverna sina förslag på resecentrumbyggnad med tillhörande passage och entréytor för en jury med representanter från Skellefteå kommun, JLN arkitektur och Skanska.

Bildspelet visar elevernas skisser på Skellefteå resecentrum.

Förutom elevernas ritningar och skisser så beskrev de även hur arbetsprocessen sett ut och vilka fokusområden som de arbetat efter.

– Det var intressant att lyssna på hur eleverna tänker kring de utmaningar, och möjligheter, som finns på området - det märks att de gjort en platsanalys innan de börjat arbeta med själva lösningarna. Det syns även att eleverna tagit del av omgivningen och den befintliga stadsutformning vilket innebär att Skellefteå utvecklas på ett inspirerande sätt för dessa blivande samhällsplanerare.

Kul även att deras fokus ligger så mycket på hållbarhet och att resecentrum ska vara tillgängligt för alla. Imponerad av så mycket eleverna har hunnit med på den korta tiden! Säger Stella Karagianni, arkitekt, Skellefteå kommun som varit delaktig i juryarbetet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: