Idéskiss på Skellefteå resecentrums norra entré.Förstora bilden

Elevernas idéer på Skellefteås framtida resecentrum

Trafikverkets arbete med Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu har elever från Teknikprogrammet, TE2 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet fått bidra med deras tankar kopplat till planeringen av Skellefteå resecentrum.

Eleverna fick uppdraget att utforma ett resecentrum som en trygg, attraktiv och naturlig samlingspunkt i Skellefteå utifrån dessa områden:

Helhetsgrepp Planering av byggnaden, hur den passar på platsen
Hållbarhet Social, ekonomisk och ekologisk
Byggbarhet Är konstruktionen byggbar?
Presentation Upplägg samt delaktighet i grupparbetet

– Det är ett komplex projekt med många olika delar att ta hänsyn till där elevernas engagemang har varit stort från start till mål. En härlig resa att få vara med på, både som elev och lärare sammanfattar Anna Eliasson och Sandra Enquist, lärare Teknikprogrammet, Baldergymnasiet.

Eleverna fick även presentera deras arbeten för representanter från Skellefteå kommun, Skanska och Exploratoriet.
– Exploratoriet jobbar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Det här projektet är ett exempel på några av våra skolprogram där skola och näringsliv kan mötas på ett naturligt sätt. Skolan får verkliga uppdrag att jobba med och näringslivet får ta del av ungdomars tankar och idéer kring hur framtiden resecentrum i Skellefteå ska se ut. Berättar Thomas Löfgren, pedagog på Exploratoriet.

Tidig planskiss för Skellefteås nya resecentrum.Förstora bilden

Elever från Teknikprogrammet, TE2, presenterar sina idéer.

– Det var otroligt inspirerande att lyssna till elevernas tankar kring hur de ser på framtidens resande. Även deras idéer kring hållbara material och utomhusmiljöer som känns välkomnande och trygga. Många grupper nämnde vikten av grönytor och klätterväxter för ett mjukare intryck av resecentrum. Historiskt så har det faktiskt funnits klätterrosor i området. Så grönytor av olika slag är något som vi tar med oss i det fortsatta planeringsarbetet avslutar Emma Johansson, projektledare Skellefteå resecentrum på Skellefteå kommun.

Andra exempel på idéer som eleverna lyfte var bland annat:

  • Mycket fönster för bra ljusinsläpp ökad trygghet och för att göra det enkelt att se när buss och tåg kommer.
  • Övervakning och personer på plats dygnet runt för att öka tryggheten.
  • Många valde trä som material för att resecentrum ska bli hållbart samt slitstarka golvmaterial. Kanske även blandat med gulddetaljer skulle ge känslan av Skellefteå?
  • Lekhörna för att barn ska kunna leka när de väntar.
  • Paketutlämning, cykelservice, hyrbara skåp, café och restauranger får gärna finnas för att underlätta vardagen och skapa en trevlig mötesplats.
  • Kanske restauranger som inte finns i här och som lockar besökare från andra städer.
  • Grönskande väggar i passagen under spår för att ge en trevlig och trygg upplevelse.

Relaterat:

Senast uppdaterad: