Discgolf

Tävlingsförslagen för Skellefteå resecentrum

På Skellefteå resecentrum ska närheten vara central. Det ska vara enkelt att resa till och från Skellefteå, oavsett om du cyklar, går eller åker tåg, buss eller bil.

Just nu pågår en projekttävling som syftar till att ta fram genomförbara och utvecklingsbara förslag på en väl gestaltad helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingsområdet ska bli en välkomnande stads- och resemiljö med logistiskt effektiva trafikrörelser.

Syftet är även att möjliggöra för Skellefteå kommun att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att ta fram en systemhandling för Skellefteå resecentrum.

De fyra förslagen

Det vinnande bidraget presenterades 26 april 2024. Samtliga deltagande team
har därför offentliggjorts i efterhand under respektive förslag.
Du kan läsa mer om det vinnande bidraget här.

Frågor och svar om tävlingen

Nej. Tävlingen är en inbjuden tävling projekttävling, där fyra team valts ut att ta fram förslag för resecentrumområdet. Tävlingen är en upphandlingsform enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) där en utvald jury väljer vinnare, det vill säga att allmänheten kan inte påverka val av vinnare.

Skellefteå kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter. Trafikverket har varit en nära samarbetspartner i projektet – men inte en beställande part i upphandlingen.

Tävlingen genomförs i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling).
För att garantera en rättvis och objektiv bedömning av tävlingsjuryn får varken juryn eller någon annan känna till vem som står bakom de olika tävlingsbidragen.

Utgångspunkten är att Skellefteå kommun kommer att arbeta vidare med förslaget tillsammans med den vinnande teamet. Nästa steg blir att ta fram en systemhandling för Skellefteå resecentrum.

Relaterat:

Senast uppdaterad: