Det här vill vi

Skellefteå kommun har en framtidsbild av hur vi önskar att det ska fungera att bo och arbeta på vår plats. Den handlar om att vi alla ska ta ansvar för framtida generationer. Vi vill att Skellefteå ska vara en hållbar plats för en bättre vardag.

Skellefteå växer och här finns en stark framtidstro, men vi vill växa med respekt för vår miljö, för människorna och för våra tillgångar.

Vi tror också att en attraktiv plats bygger på att vi har ett inkluderande samhälle där vi har respekt för varandras olikheter. En jämställd vardag skapar trygghet och bjuder på spännande utvecklingsmöjligheter för alla.

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision. Här kan du läsa mer om vad den innebär.

Skellefteå kommun har också en utvecklingsstrategi som pekar ut våra gemensamma målsättningar. Här kan du läsa mer om vad den innebär.

Senast uppdaterad: