Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Visionen är kommunens vision för ett framtida Skellefteå som plats att verka och bo på. Den ska ge alla kommunens medarbetare en mening och gemensam framtidsbild. Det är en ledstjärna och gemensam riktning för hela kommunens verksamhet och den är enkel, tydlig och tidlös.

Visionen kan beskrivas på det här sättet:

En hållbar plats

Skellefteå är en hållbar plats som tar ansvar för framtida generationer. Här finns en drivkraft och vilja att ständigt utvecklas och vi gör det med respekt för vår miljö, våra människor och våra tillgångar. Skellefteå växer med nya kompetenser, företag och industrier som säkrar framtidens jobb och välfärd. Vårt samhälle är inkluderande och tar tillvara alla individers olikheter. Tillsammans skapar vi en attraktiv plats.

En bättre vardag

Skellefteå erbjuder en bättre vardag för alla. Närhet och enkelhet gör att livspusslet går ihop. Här knyts landsbygder och stad samman och erbjuder både lugn, natur, utbud och puls. En stark välfärd och växande arbetsmarknad skapar trygghet, framtidstro och spännande utvecklingsmöjligheter. I Skellefteå välkomnas alla in i vår gemenskap där tillit, mod och öppenhet går hand i hand.

Som medarbetare i Skellefteå kommun är du med och skapar en meningsfull vardag där du gör skillnad för våra invånare varje dag. Vi har ett viktigt uppdrag och en stark tillit till varandra. Det ger oss kraft och vilja att utvecklas som individer, i våra yrkesroller och som organisation. Vi är en arbetsplats som kännetecknas av trygghet, gemenskap och handlingsfrihet. Här kan du kombinera utvecklande arbetsuppgifter med en hållbar balans i tillvaron.

Som invånare i Skellefteå kommun har du möjlighet att skapa en bättre vardag oavsett var i livet du befinner dig. Här bor och lever du hållbart med tillgång till både landsbygder och stad. Närhet och enkelhet kombineras med ett attraktivt utbud av jobbmöjligheter, kultur, natur och fritidsaktiviteter. Du har tillgång till en stark välfärd som skapar trygghet, livskvalitet och säkrar din framtid. Här får du förutsättningar att utvecklas till din fulla potential.

Skellefteå är en attraktiv plats som lockar kompetens och etableringar. Det gör att vi växer och får förutsättningar att investera i en stark välfärd för alla. I vårt jämställda, inkluderande och hållbara samhälle tar vi hand om varandra och vår miljö. Vi driver på utvecklingen, bidrar till ny kunskap och tar tillvara möjligheter som ökar tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i vår service. Tillsammans tar vi ansvar för framtida generationer.

Utvecklingsstrategi

Visionen är vår gemensamma framtidsbild och beskriver det Skellefteå som vi alla tillsammans är med och skapar. Visionen är tidlös och innehåller varken mål eller årtal. Utvecklingsstrategin beskriver vägen som tar oss i visionens riktning. Utvecklingsstrategin tydliggör prioriterade fokusområden för kommande år och pekar ut våra gemensamma målsättningar.

Utvecklingsstrategin

Senast uppdaterad: