Introduktionen inom vård, omsorg och stöd

Vi välkomnar dig som tycker om att arbeta med människor, oavsett om du har formell utbildning eller inte. För att du ska känna trygghet och arbetsglädje, och kunna göra ditt bästa för de personer du stöttar, kommer du att få en introduktion till arbetet.

Introduktionen ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet du kommer att jobba i, och anpassas efter dina behov och erfarenheter. Inskolningen sker främst på din arbetsplats, men introduktionsutbildningar kan ske på annan plats. Många utbildningar hålls på Lärcentra, som är en unik lärmiljö för träning av praktiska moment och för att få insikt och förståelse för vård- och omsorgsarbetet.

Skog i dimma

Inskolning på arbetsplatsen

Inskolningen anpassas efter dina behov och brukar pågå några dagar. Du introduceras och inskolas av erfarna kolleger.

Under inskolningen får du lära dig vilka arbetssätt och system som används på din arbetsplats samt hur du bäst tar hand om och stöttar varje individ.

På arbetsplatserna finns ofta medarbetare som har utökat ansvar inom ett område, exempelvis inom digitala verktyg, dokumentation eller kognitiva sjukdomar. De kan stötta lite extra när du stöter på frågor eller problem inom deras ansvarsområden.

Skog i dimma

Introduktionsutbildningar på Lärcentra

Lärcentra Länk till annan webbplats. kan du ta del av utbildningar som är skapade utifrån verksamhetens erfarenheter och behov. Vilka som är aktuella för just dig beror på vad du kan sedan tidigare och vad du ska jobba med.

De flesta av Lärcentras utbildningar riktar sig till medarbetare inom Vård och omsorg, men en del passar även för personal inom Stöd och service. De som utbildar på Lärcentra är själva medarbetare och har varit med och byggt upp utbildningarna, som bygger på "learning by doing".

Utbildningarna består till stor del av praktiska övningar och har ett inbyggt språkperspektiv. Vårdrelaterade ord förklaras och vi jobbar mycket utifrån bildstöd för att det ska vara enkelt att förstå.

Introduktionsutbildning i basal omvårdnad: Här får du kunskaper i bland annat bemötande, kognitiv sjukdom, basala hygienrutiner, personlig hygien samt kost och måltid.

Introduktionsutbildning i digitala arbetsverktyg: Här får du en grundläggande förståelse för de appar som finns i tjänstemobilen och hur man arbetar med dem. Du får lära dig om planering, medicinsignering och larmhantering.

Läkemedelsutbildning: Den här utbildningen går du innan du får delegering att ge medicin. Du får bland annat lära dig om olika läkemedelstyper och hur man administrerar medicinen.

Arbetsteknikutbildning: Du lär dig hur du förebygger skador i vårdnära situationer, i både teori och praktik. Till exempel hur du utför säkra och skonsamma förflyttningar med och utan hjälpmedel.

Social dokumentation: Här får du lära dig vad och hur du dokumenterar uppgifter i individernas journaler. Du får lära dig både systemet och arbetssättet.

Utbildningarna i arbetsteknik och social dokumentation är obligatoriska för alla nyrekryterade vårdbiträden och undersköterskor.

Fortsatt lärande

Socialkontoret erbjuder kompetensutveckling under hela anställningen, eftersom vi ibland behöver lära oss mer eller träna på det vi redan kan. Och kanske vill du – när du arbetat ett tag – höja din kompetens och få ett större ansvar på arbetsplatsen. Då finns möjlighet att vidareutbilda sig, och vår kompetenskoordinator kan lotsa dig på vägen mot egna studier.

Senast uppdaterad: