Om det är långt till den skola som ditt barn har anvisats till kan ni ha rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller beställd taxi.

Du ansöker genom att logga in i webbplatsen för skolskjuts och kan göra det när som helst under skolåret, men skickas ansökan in efter den 1 juni 2022 kan inte besked garanteras innan skolstart i augusti. Detta eftersom ansökningarna då behandlas löpande.

Elever i årskurs 3–9 som går på sin skolskjutsskola kan se eventuell reseplanering i webbplatsen för skolskjuts.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: