Grundskola

Lov, läsårstider och ledigheter

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan.

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Grundskolor a-ö

Grundskolan omfattar förskoleklass upp till årskurs 9. Här hittar du hemsidor och kontaktuppgifter till de kommunala sko...

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolpli...

Fritids, fritidshem

Om du är vårdnadshavare och arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Ba...

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Praktisk information för dig som elev eller vårdnadshavare. Här får du veta vad som gäller runt elevhälsa, studie- och y...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Välja skola till förskoleklass och årskurs 7

Alla erbjuds att välja skola till förskoleklass och en del till årskurs 7. Kommunen utgår från vårdnadshavares önskemål ...

Ansöka om skolplats i samband med skolbyte eller inflytt

Om en elev vill ansöka om skolplats i en kommunal skola ska du som vårdnadshavare ansöka om skolplats. Byte av skola bev...

Skolskjuts

Om det är långt till den skola som ditt barn har anvisats till kan ni ha rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning t...

Modersmålsundervisning

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska? Då har ditt barn rätt att få modersmålsundervisning i skolan. Skellefteå k...

Ansök om skola för nyanlända barn och elever

Alla barn och ungdomar i skolålder har rätt till utbildning. Om du har flyttat till Sverige från ett annat land behöver ...

Kompetensutvecklingsdagar

Medarbetare på förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Dessa da...

Anpassad grundskola

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger...