Grundskola

Grundskolor a-ö

Grundskolan omfattar förskoleklass upp till årskurs 9. Här hittar du hemsidor och kontaktuppgifter till de kommunala sko...

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolpli...

Fritids, fritidshem

Om du är vårdnadshavare och arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Ba...

Frånvaro för grundskolan

Frånvaro på grund av sjukdom ska göras innan skoldagens första lektion.

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till OB-verksamhet om du arbetar du kvällar, nätter och helger. Det vill säga omsorg för ditt barn på obe...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Lov, läsårstider och ledigheter

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Välja skola till förskoleklass och årskurs 7

Alla erbjuds att välja skola till förskoleklass och en del till årskurs 7. Kommunen utgår från vårdnadshavares önskemål ...

Byta skola

Om en elev vill byta skola till en kommunal skola ska du som vårdnadshavare ansöka om skolbyte. Byte av skola beviljas i...

Skolskjuts

Om det är långt till den skola som ditt barn har anvisats till kan ni ha rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning t...

Betyg och bedömning

Betyg sätts i slutet av varje termin från årskurs 6 i grundskolan (årskurs 7 i specialskolan) fram till slutbetyget i år...

Kränkande särbehandling, mobbning

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rä...

Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och...

Modersmålsundervisning

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska? Då har ditt barn rätt att få modersmålsundervisning i skolan. Skellefteå k...

Nyanlända barn och elever

Här hittar du information om mottagande av nyanlända elever i Skellefteå kommun.

Elev- och föräldrainflytande

Många av kommunens skolor har skolråd, som är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av syn...

Kompetensutvecklingsdagar

Medarbetare på förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Dessa da...

Studie- och yrkesvägledning i grundskola

Studie- och yrkesvägledning sker på skolan på två sätt, i vid och i snäv bemärkelse.

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

PRAO, praktisk arbetslivsorientering

I Skellefteå kommun har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Årskurs 8 har sin praovecka under vårterminen och årskur...

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger...

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se