El- och energiprogrammet

Om du gillar teknik och vill ha ett praktiskt arbete så kan yrkesprogrammet El och energi vara utbildningen för dig. Praktik och teori blandas och du förbereds för branscher i snabb och spännande utveckling.

Behovet av kompetens inom el- och automation växer i samhället. El- och energiprogrammet öppnar dörrar till en lång rad specialistjobb och ger dig behörighet till yrkeshögskola.

Programmet är yrkesinriktat men genom att läsa vissa kurser kan du få grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Sök programmet (Länk till annan webbplats)

Sökkod: EE

Till årskurs 2 gör du ett inriktningsval. Antalet platser på inriktningarna är begränsade. Uppstår det konkurrens så är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får plats.

Automation - Industri och Process

Inriktningen ger kunskaper inom programmering, elkraftteknik samt drift- och underhållsteknik. Du får lära dig att planera, installera, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automatiserade system med inriktning mot produktion och processindustri. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig goda kontakter med olika företag.

Exempel på yrken: Automationstekniker, processtekniker, instrumenttekniker och industrielektriker.

Automation - Energi och Fastighet

Inriktningen ger kunskap inom programmering, elkraftteknik samt drift- och underhållsteknik. Du får lära dig att planera, installera, driftsätta och felsöka el- och automatiserade fastighetssystem. Du lär dig också om energioptimering och underhåll i små och stora anläggningar.

Exempel på yrken: Automationstekniker, elektriker inriktad mot styrsystem i fastigheter, energiproduktion och underhåll.

Elteknik

Här får du lära dig att installera belysning, kraft, lågspänningsnät, kommunikationsnät och fastighetsautomation i bostäder, kontor och industri. Inriktningen utvecklar också din förmåga att arbeta med underhåll och felsökning samt installationer i industrimiljö. Under skoltid och perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du att delta i skarpa el-projekt. Efter gymnasiet kan du välja att vidareutbilda dig till exempelvis serviceelektriker eller elektriker inom eldistribution.

Exempel på yrken: Installationselektriker, industrielektriker och serviceelektriker.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng program-gemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Baldergymnasiet

Elin Johansson

 • Barn och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammets fjärde år

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgscollege

Karita Sandström

 • Gymnasiesärskolan

MarieLouise Nordlund

 • El- och energiprogrammet
 • Introduktionsprogram – språkintroduktion, individuellt alternativ, yrkesintroduktion, programinriktat val

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: