El- och energiprogrammet

Om du gillar teknik och vill ha ett praktiskt arbete så kan yrkesprogrammet El och energi vara utbildningen för dig. Praktik och teori blandas och du förbereds för branscher i snabb och spännande utveckling.

Behovet av kompetens inom el- och automation växer i samhället. El- och energiprogrammet öppnar dörrar till en lång rad specialistjobb och ger dig behörighet till yrkeshögskola.

Du kan också välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet

Sök programmet (Länk till annan webbplats)

Sökkod: EE

Till årskurs 2 gör du ett inriktningsval. Antalet platser på inriktningarna är begränsade. Uppstår det konkurrens så är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får plats.

Automation - Industri och Process

Inriktningen ger kunskaper inom programmering, elkraftteknik samt drift- och underhållsteknik. Du får lära dig att planera, installera, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automatiserade system med inriktning mot produktion och processindustri. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig goda kontakter med olika företag.

Exempel på yrken: Automationstekniker, processtekniker, instrumenttekniker och industrielektriker.

Automation - Energi och Fastighet

Inriktningen ger kunskap inom programmering, elkraftteknik samt drift- och underhållsteknik. Du får lära dig att planera, installera, driftsätta och felsöka el- och automatiserade fastighetssystem. Du lär dig också om energioptimering och underhåll i små och stora anläggningar.

Exempel på yrken: Automationstekniker, elektriker inriktad mot styrsystem i fastigheter, energiproduktion och underhåll.

Elteknik

Här får du lära dig att installera belysning, kraft, lågspänningsnät, kommunikationsnät och fastighetsautomation i bostäder, kontor och industri. Inriktningen utvecklar också din förmåga att arbeta med underhåll och felsökning samt installationer i industrimiljö. Under skoltid och perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du att delta i skarpa el-projekt. Efter gymnasiet kan du välja att vidareutbilda dig till exempelvis serviceelektriker eller elektriker inom eldistribution.

Exempel på yrken: Installationselektriker, industrielektriker och serviceelektriker.

Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under sin gymnasieutbildning.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja att läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. En yrkesexamen ger även behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng program-gemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Baldergymnasiet

MarieLouise Norlund

 • El- och energiprogrammet
 • Handel och administrationsprogrammet
 • Introduktionsprogram - IA, SI, YI
 • Individuellt val

Elin Johansson

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet
 • NIU/LIU

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • NIU/LIU

Karita Sandström

 • Gymnasiesärskolan

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: