Gymnasium

Skolor

Välkommen till Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Vi ska göra vårt bästa för att dina närmaste år ska bli en positiv ...

Program

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Vad vill du göra, vad vill du lära dig innan du tar studenten...

Val till gymnasieskolan

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Det finns många program och inriktningar att välja på. Det kl...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Frånvaro

Grunden är att skolan ska bevilja ledighet när eleven behöver vara frånvarande av tvingande skäl som sjukdom eller socia...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov, påsklov och läslov. Du får också information om vad som gäller för övri...

Fjärrgymnasium

Bor du i Arjeplogs, Malå, Norsjö eller Sorsele kommun och ska börja gymnasiet? Från och med hösten 2023 kan du läsa viss...

Idrott på gymnasiet NIU/LIU

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning...

Resor och inackordering

Om du som gymnasieelev har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättni...

Avgiftsfria bussresor

Nu erbjuder kommunen gratis busskort för fritidsresor för dig som går gymnasiet eller är mellan 16 och 19 år. Här kan du...

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och din...

Hälsa och stöd

Inom gymnasieskolan kan du som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befa...

Modersmål i gymnasiet

Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkes...

Anmälning till gymnasiet för nyanlända

Alla barn och ungdomar i skolålder har rätt till utbildning. Om du har flyttat till Sverige från ett annat land behöver ...

Viktigt att veta

Alla gymnasieprogram är treåriga och har olika inriktningar. Dina möjligheter att välja kurser som ger dig behörighet ti...

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

RELATERAD INFORMATION

Avhopp från gymnasiet

Har du eller är du vårdnadshavare till en ungdom som avbrutit sina gymnasiestudier? Det kommunala aktivitetsansvaret erb...

Frivilliga slumpvisa drogtester

Från och med hösten 2022 kommer frivilliga slumpvisa drogtester ske på Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet, kanalskola...

Internationellt arbete på gymnasieskolorna

Skellefteås gymnasieskolor har en mångfald av internationella utbyten på många av skolans olika program.

Det finns fyra kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet, Kanalskolan och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturbruksgymnasiet ligger i Burträsk. Skellefteås kommunala gymnasieskolor erbjuder 16 gymnasieprogram.