Hej konsument!

Vi ger invånare i Skellefteå, Robertsfors och Malå kommuner råd om konsumenträtt, dvs när det handlar om köp mellan en privatperson och ett företag.

Vad ska du tänka på före ett köp? Och vad gör du om du får problem efter köpet? Här finns information och länkar till några av de vanligaste frågorna inom konsumentområdet.

Konsumentvägledningen har stängt för semester 12/7-6/8. Om din fråga inte kan vänta och du vill prata med någon kan du ringa till Hallå konsument tel. 0771-525525.

Frågor och svar

Frågor och svar

Om du har fått en faktura som du anser är felaktig kan du antingen bestrida fakturan eller betala den under protest.

 1. Bestrida (meddela att du vägrar göra något):
  Skriv till företaget och bestrid fakturan som du anser är felaktig. Det går lika bra att bestrida via mejl som med brev. Om du väljer brev kan du skicka brevet rekommenderat om du vill ha ett kvitto på försändelsen. Spara en kopia på ditt bestridande.
  Om det bara är en del av fakturan som är felaktig kan du bestrida den delen och betala resterande.

  Du kan börja ditt meddelande så här:
  ”Jag bestrider faktura nr XXXX, datum XX-XX-XX, belopp XXX kr. Anledningen till detta är att….” Skriv sedan anledningen till att du inte tänker betala fakturan och ge dem ett datum då du senast vill ha ett skriftligt svar. Om du har möjlighet kan du bifoga en kopia på fakturan i ditt meddelande, men spara alltid originalet själv.

  Bestrid även till inkasso och kronofogden!
  Även om du har bestridit en faktura kan det hända att företaget lämnar över kravet till ett inkassoföretag. Då får du ett nytt betalningskrav, denna gång från inkassoföretaget. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen.
  Det kan vara så att företaget skickar fakturan till Kronofogden. Kronofogden gör ingen bedömning om fakturan är felaktig eller inte, vilket gör att du även kan bestrida krav från Kronofogden.

  Det är företaget som kräver dig på pengar som ska bevisa att du är skyldig att betala. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Om företaget kan bevisa att du ska betala fakturan måste du, förutom att betala fakturan, betala de extra kostnader som har blivit när ditt ärende har gått vidare till inkasso och Kronofogde. Om det visar sig att den ursprungliga fakturan var felaktig behöver du varken betala den eller de extra kostnader som har tillkommit hos inkasso och Kronofogden.

 2. Betala under protest:
  Om du av någon anledning inte vill bestrida en faktura men ändå anser att den är felaktig kan du betala under protest. Du har då möjlighet att driva ditt ärende vidare i Allmänna reklamationsnämnden eller i domstol och kräva tillbaka pengarna i efterskott. Om du vill betala under protest skriver du till företaget och meddelar det samtidigt som du betalar. Det går lika bra att protestera via mejl som med brev. Om du väljer brev kan du skicka brevet rekommenderat om du vill ha ett kvitto på försändelsen. Spara en kopia på din protest.

  Du kan börja ditt meddelande så här:
  Jag betalar faktura nr XXXX, datum XX-XX-XX, belopp XXX kr under protest. Anledningen till detta är att….” Skriv sedan anledningen till att du protesterar.

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid ett köp mellan privatpersoner. Det innebär att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag.

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis välja att sälja en begagnad vara i befintligt skick.

Läs mer om köp mellan privatpersoner Länk till annan webbplats.

När du e-handlar ifrån ett annat EU-land är du alltid garanterad en viss skyddsnivå.
Läs om att handla på nätet inom EU. Länk till annan webbplats.

När du handlar från ett icke EU-land gäller andra regler än om du handlar inom EU. Bland annat får du betala tull och andra avgifter.
Läs om att handla på nätet utanför EU. Länk till annan webbplats.

Om en butik upphör eller går i konkurs kan du inte räkna med att kunna använda presentkort och tillgodokvitton. Men det kan se lite olika ut, bland annat beroende på om butiken tillhör en stor kedja eller inte.

Om du vill reklamera en vara du köpt i en butik som inte längre är i drift, kan du vända dig till butikens leverantör eller varans tillverkare.

Läs mer om vad som gäller vid konkurser. Länk till annan webbplats.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. De fattar beslut som är en rekommendation om hur en tvist mellan en privatperson och ett företag lösas. Innan du anmäler ärendet måste företaget sagt nej till ditt krav.
Läs mer om att göra en anmälan till ARN Länk till annan webbplats.

Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar vad som är fel med den vara eller tjänst som du har köpt och kräver att säljaren rättar till felet.
Läs mer om att reklamera en vara eller en tjänst. Länk till annan webbplats.

I Sverige har du alltid tre års reklamationsrätt. Inom övriga EU har du, enligt ett EU-direktiv, minst två år på dig att reklamera. Läs mer om att reklamera här. Länk till annan webbplats.

Utanför EU gäller andra regler, läs mer om det här. Länk till annan webbplats.

Du har rätt att ångra ditt köp när du köper något på nätet, av en telefonförsäljare eller om du ingår ett avtal med en säljare utanför säljarens affärslokaler (tex vid hemförsäljning).

Läs mer om ångerrätt Länk till annan webbplats..

När du handlar i en butik har du ingen rätt att ångra köpet. Öppet köp och bytesrätt är frivilligt för butikerna att lämna till sina kunder.

Läs mer om öppet köp och bytesrätt Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

På nätet och framför allt i sociala medier är det vanligt med erbjudanden på billiga produkter som leder till kostsamma prenumerationer eller abonnemang. Om det inte var tydligt att erbjudandet hörde ihop med ett abonnemang är det inte säkert att du är bunden vid avtalet.

Läs mer om så kallade abonnemangsfällor. Länk till annan webbplats.

Om du ska renovera eller bygga om hemma och vill anlita hantverkare finns det en del saker att tänka på. För att undvika missförstånd är det viktigt att du och den du anlitar lägger tid på att prata igenom uppdraget noga. Skriv sedan ett avtal tillsammans.

Läs mer om att anlita hantverkare. Länk till annan webbplats.

Krav på skriftligt JA från dig och möjlighet att ångra ditt köp är några av de rättigheter du har när ett företag ringer upp dig för att sälja något. Om du får en faktura på något du inte köpt - bestrid!

Läs mer om telefonförsäljning. Länk till annan webbplats.

Har du köpt bilen av en bilhandlare gäller konsumentköplagens regler. Nya bilar har ofta garantier som ger ett större skydd.

Läs mer om att köpa bil av bilhandlare. Länk till annan webbplats.

Har du köpt bil av en privatperson är du inte skyddad på samma sätt som när du köper av bilhandlare. Ett grundskydd finns i köplagen, men i första hand gäller det du och säljaren har kommit överens om.

Läs mer om att köpa bil av privatperson. Länk till annan webbplats.

About Konsument Skellefteå

About Konsument Skellefteå

ماذا یمكن لھیئة ارشاد المستھلك في شیلیفتیو ان تساعدك بھ؟

ارشاد المستھلك

 • اسداء النصیحة قبل شراء منتج أو خدمة
 • تقدیم المشورة بشأن الشكاوى بعد الشراء
 • معلومات حول حقوقك وواجباتك كمستھلك.
 • معلومات لأصحاب الشركات حول حقوق المستھلك.

الاستشارات المتعلقة بالمیزانیة والدیون

 • تقدیم المشورة والدعم عند التخطیط لوضعك المالي
 • حساب التكالیف المتعلقة بالمسكن والسیارة
 • إیجاد الحلول لأوضاع الدیون الصعبة
 • تقدیم المعلومات والإرشادات بشأن القضایا المتعلقة بإعادة ھیكلة الدیون.

تقدم جمیع المعلومات والمشورة باللغة السویدیة. تتاح الفرصة أیضا لحجز مترجم. المشورة المقدمة ھي مجانیة.
للحصول على مزید من المعلومات ولحجز موعد للزیارة
اتصل بالرقم: 00 50 091073 اضغط على الرقم 4
أرسل بریدا الكترونیا الى العنوان: se.skelleftea@kundtjanst
Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå :الزیارة عنوان•

How can Konsument Skellefteå help you?

Consumer guidance

 • advice before you buy a product or service
 • advice about complaining after a purchase
 • information about your rights and obligations as a consumer
 • information for businesses about consumer protection laws.

Advice about budgets and debt

 • advice and support when planning your finances
 • making calculations for the cost of accommodation or cars
 • finding solutions to difficult debt situations
 • information and guidance concerning debt rescheduling.

All information and advice is provided in Swedish. There is an opportunity to book an interpreter. The advice service is free of charge.
For more information, or to book a visit
Call 0910-73 50 00, and then press 4
Send an email to kundtjanst@skelleftea.se
Address: Trädgårdsgatan 7, Skellefteå

å Konsument در چھ موارد میتواند شما را یاری رساند؟

رھنمایی مستھلکین

• ارائھ مشوره قبل از خرید یک جنس یا یک خدمت
• ارائھ مشوره در ھنگام شکایت بعد از یک خرید
ٴ حقوق و وجایب تان بھ عنوان مستھلک
• آگاھی در باره
• رھنمایی بھ شرکت ھا در مورد حقوق مستھلکین.

مشوره دھی بابت بودجھ و قرضداری

• مشوره و حمایت ھنگامی کھ شما اقتصاد خود را برنامھ ریزی میکنید
• محاسبھ مصارف منزل و موتر
• پیدا کردن راه ھای حل در صورت وضعیت ھای دشوار قرضداری
ٴ معاملات قرضداری
ٴ معلومات و رھنمایی در مورد تصفیھ
• ارائھ

ھمھ معلومات و مشوره دھی بھ زبان سویدنی ارائھ میشود. فرمایش دادن مترجم امکان پذیر است. مشوره دھی رایگان است.
برای اطلاعات بیشتر یا ریزرف کردن وقت مراجعھ
• بھ 00 50 73-0910 زنگ بزنید، دکمھ 4 را فشار دھید
• بھ se.skelleftea@kundtjanst ایمیل ارسال کنید.
Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå مراجعھ آدرس•

Mitä apua Skellefteån kuluttajaneuvonta Konsument voi antaa sinulle?

Kuluttajaneuvonta

 • antaa ohjeita ennen kuin ostat jonkin tavaran tai palvelun
 • ohjeistaa ostosta valittamisesta
 • informoi oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi kuluttajana
 • informoi yrittäjiä kuluttajaoikeudesta.

Talous- ja velkaneuvonta

 • antaa neuvoja ja tukea, kun suunnittelet talouttasi
 • tekee asumis- tai autokululaskelmia
 • hakee ratkaisuja vaikeissa velkatilanteissa
 • informoi ja opastaa velkasaneerausasioissa.

Kaikki informaatio ja neuvonta annetaan ruotsin kielellä. Asiakkaalle on mahdollisuus varata tulkki. Neuvonta on maksutonta.
Lisätietoja tai käyntiajan varaamista varten:
Soita numeroon 0910-73 50 00, paina 4
Lähetä sähköpostia osoitteeseen kundtjanst@skelleftea.se
Käyntiosoite Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå

Maxuu kaa caawinkara xafiiska macmiisha[Konsument] Skellefteå?

Talo siinta macmiisha

 • talo bixin inta aadan iibsan sheyga ama adeega laguu suubin
 • talo bixin haddii aad dacwo ka tahay wax aad iibsatay
 • warbixin ku saabsan xuquuqdaada iyo waxyaabaha waajibka kugu ah oo macmiisha
 • warbixin quseyso shirkadaha markey noqoto xuquuqda macmiisha.

Talo bixinta miisaaniyada iyo deymaha

 • talo iyo kaalmo marka aad dhaqaalahaada qorsheyneysid
 • suubso xisaabinta kharashka nolosha iyo baabuurka
 • xal u helid xaaladaha deymaha oo adag
 • warbixin iyo talo bixin ku saabsan deyn iska sifeynta.

Dhammaan warbixinta iyo talo bixinta waxa lagu bixin luqada iswiidhishka. Waa suurtagal in turjum la ballamiyo. Talo bixinta waa bilaash.
Warbixin kale ama haddii wakhti ballan suubsaneysid
Soo wac 0910-73 50 00, riix 4
E-mail usoo dir kundtjanst@skelleftea.se
Ciwaanka booqashada Trädgårdsgatan 7 oo Skellefteå

Kontakta en konsumentvägledare

Konsumentvägledningen har stängt för semester 12/7-6/8. Om din fråga inte kan vänta och du vill prata med någon kan du ringa till Hallå konsument tel. 0771-525525.

Övrig tid når du oss genom att ringa eller skriva till kundtjänst och be att få komma i kontakt med konsumentvägledningen. Då hör vi av oss för vägledning per telefon. Vi är opartiska och vår rådgivning är kostnadsfri.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se