Tips i trafiken

Tänk på att cykla säkert! Här kommer lite enkla tips till vad du som cyklist bör tänka på.

Som cyklist är du en fordonsförare och måste därför följa de trafikregler som gäller för alla slags fordon. Ett axplock av dessa regler är:

 • Stanna för rött ljus i trafiksignal och vid vägmärket stopplikt
 • Cykla inte mot enkelriktat
 • Cykla inte på trottoar/gångbana, utan cykla på gång- och cykelbanor eller på gatan tillsammans med biltrafiken
 • På cykelbana gäller samma regler som på gator och vägar.
  Du cyklar till höger och kör om andra cyklister till vänster
 • Ge tydligt tecken vid byte av körfält
 • Tänk på väjningsplikten i korsningar där högerregeln gäller, mot gående vid obevakade övergångsställen, från cykelbana och in på annan väg

I trafiken har vi egentligen inga rättigheter - bara skyldigheter. Ett enkelt sätt att skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö är att vi alla visar varandra hänsyn, anpassar hastigheten och söker ögonkontakt med varandra. Detta gäller inte minst vid övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.

Utrustning

För att din cykel ska vara laglig krävs att du har:

 • Fungerande broms (fotbroms eller två handbromsar)
 • Fungerande ringklocka

Om du cyklar i mörker måste du även ha:

 • Reflexer fram (vit), bak (röd) och i hjulen (orange)
 • Fungerande belysning

Hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Lagen trädde i kraft 1 januari 2005.

Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Cykelpassager

När du ska korsa en gata på en cykelpassage har du som cyklist väjningsplikt. Det innebär att du:

 • I god tid ska sänka hastigheten eller stanna
 • Ska ta hänsyn till fordon som närmar sig cykelpassagen
 • Endast får cykla vidare om det kan ske utan fara eller hinder

Bilister som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister och mopedister (klass II).

Nygatan

På Nygatan genom centrala Skellefteå gäller speciella regler som innebär att cykeln måste ledas längs Nygatan mellan Hörnellgatan och Stationsgatan alla dagar mellan klockan 9–18. Övriga tider får du cykla, men endast i gångfart och du har alltid väjningsplikt gentemot de gående.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se