Cykla

Cykelparkering

Cykel är ett bra transportmedel – smidigt, miljövänligt och lätt att parkera. Skellefteå kommun arbetar kontinuerligt me...

Cykelplan

Cykelplanen fungerar som ett underlag till projektering, samhälls- och trafikplanering men är även ett sätt att visa inv...

Nya och förbättrade cykelbanor

När Skellefteå växer blir det fler som cyklar och vi måste bygga ut nätet av cykelbanor samtidigt som vi tar hand om och...

Tips i trafiken

Trafiken kan ibland vara intensiv och många ska samsas på gator, gångbanor och gång- och cykelbanor. För att skapa en sä...

Varannan cykel

Det finns massor av goda skäl att cykla. Det vet du säkert redan.

Vintercykla

Längs kommunens prioriterade gång- och cykelbanor startar plogningen vid 3-5 cm snö.

I Skellefteå kommun finns ca 24,8 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 18,7 mil. Huvudcykelnätet består både av separata gång- och cykelbanor och av gator där cyklingen sker i blandtrafik.

Kommunen arbetar aktivt med att göra det både säkrare och enklare att cykla. Det gör vi för att Skellefteå ska kunna växa hållbart, med bättre luft, bättre hälsa och mindre klimatpåverkan. Vi planerar nya gång- och cykelbanor, bygger om korsningar så att de blir smidigare och trafiksäkrare och sätter ut cykelparkeringar på strategiska platser. Arbetet med att prioritera cyklister och fotgängare kommer att fortsätta.

Tack för att du cyklar!

I Skellefteå vill vi göra det enkelt för dig som cyklar. Med 24,8 mil cykelväg, ska det vara enkelt och smidigt att ta sig fram. Ta hjälp av cykelkartan för att hitta rätt. Utmed delar av huvudcykelnätet i Skelleftedalen finns även vägvisningsskyltar som visar riktning och avstånd mellan Centrum och olika stadsdelar.

Digital cykelkarta

Den digitala kartan visar cykelvägarna i Skellefteå kommun. Du kan zooma, panorera och söka efter platser och adresser. I kartan finns även en cykelparkeringar och cykelpumpar i Skellefteå Centrum. Den ger även information om cykelstråket går på en gång- och cykelbana eller i blandtrafik. Om du har gps aktiverad kan du i din mobiltelefon se var du befinner dig genom att använda knappen "Min plats".

Länk till den digitala cykelkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryckt cykelkarta

Cykelkartan finns även i tryckt format och uppdateras vartannat år. Den tryckta cykelkartan visar cykelvägar i Skelleftedalen. På kartan kan du se:

  • cykelbanor i huvudcykelnätet och övrigt/lokalt cykelnät
  • rekommenderad cykling i körbana
  • cykelpumpar
  • översiktliga avstånd från Centrum

Cykelkartan kan du hämta gratis hos Kundtjänst. Kartan uppdaterades senast 2022.

Cykelkartan

Cykelkartan