Återvinningsstationer

Från och med 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna. Som tidigare är det tillverkarna/ producenterna som äger och sköter återvinningen av förpackningarna. För dig som privatperson innebär det ingen skillnad förutom hur du ska felanmäla. Du ska som tidigare sortera ut och lämna dina förpackningar av glas, plast, papper, kartong, wellpapp och metall här.

På varje återvinningsstation finns en informationsskylt på svenska samt engelska. Där hittar du en kod för den specifika stationen vilken ska uppges när du felanmäler till exempel överfyllda containrar etc. Det finns också en QR kod på skylten. Via den kommer du direkt till felanmälan för den stationen.

Mer information om återvinningsstationerna, felanmälan samt källsortering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Frågor och svar

Det beror framför allt på förordningen om producentansvar, som innebär att den som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den kan samlas in och återvinnas. För att det ska fungera i praktiken måste politikerna definiera vilka varor som ska omfattas och definiera vilka som är ansvariga för att organisera och finansiera en insamling. Det kallas alltså producentansvar och förpackningar är en varugrupp som har producentansvar. En annan anledning är att olika typer av material används till olika typer av produkter, även om grundmaterialet (till exempel plast eller glas) är detsamma. Blandas förpackningsmaterial med produkter kan den nya råvaran bli av sämre kvalitet. Man kan till exempel inte blanda glasförpackningar med vilket sorts glas som helst. Fönsterglas och dricksglas är av annan kvalitet än den som används i glasförpackningar. Om de blandas får det nya glaset sämre kvalitet.

Nej, det är en seglivad myt. Entreprenörerna som tömmer behållarna får ersättning när de levererar rent och sorterat material. Om de blandar ihop materialet tar inte anläggningen emot det och entreprenören måste då lämna ifrån sig det till förbränning eller deponi — vilket de måste betala för. Dessutom måste förpackningarna lämnas till återvinning enligt lag och vår verksamhet granskas kontinuerligt av bland annat Naturvårdsverket.

Att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning av förpackningar gynnar miljön och sparar både energi och material. När du källsorterar får förpackningarna chans att bli återvunna, istället för att gå direkt till förbränning. Det är också reglerat i lag att Sveriges invånare ska sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna till återvinning.

Nej, det är en myt. Du behöver inte diska ur förpackningen, det räcker att den är tömd på sitt innehåll. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Många färskvaruförpackningar består av kartong med en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna. I allmänhet gäller samma sak för alla förpackningar som består av flera sammansatta material. De ska sorteras efter det materialet det är mest av i förpackningen.

Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas och i vissa fall även för anda typer av förpackningar. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

På sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om glasförpackningar och se en film om hur återvinningen går till.

Dricksglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Dessutom är det bara förpackningar av glas som omfattas av producentansvaret för förpackningar.

Dricksglas läggs i soppåsen (restavfallet) eller lämnas till kommunens återvinningscentral i container för planglas.

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Till exempel när du köper mjölk. Det är produkten mjölk du vill köpa och den är förpackad i en pappersförpackning. Sortera utifrån förpackningsmaterialet: glas (färgat och ofärgat), plast, metall och papper.

Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till CD-skivor, videokassetter och liknande.

Ofta är det angivet på förpackningen hur den ska sorteras, titta gärna i första hand om det finns en symbol eller en utskriven sorteringsangivning. Finns inte det kan du testa följande knep: Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Det är inget som du som konsument behöver hålla reda på. Även om du läser och hör att vissa plastförpackningar inte går att återvinna är det jätteviktigt att de ändå lämnas på återvinningsstationen. Utvecklingen av vilka plaster som går att återvinna går ständigt framåt. Det enda du behöver komma ihåg är därför att lämna alla dina plastförpackningar till återvinning. Svensk Plaståtervinning jobbar aktivt för att fler förpackningar ska kunna materialåtervinnas och bygger just nu ut sin anläggning i Motala för att kunna återvinna fler olika typer av plastförpackningar.

Ja, det är helt rätt. Du behöver inte skilja på mjuka och hårda plastförpackningar, utan kan lägga alla plastförpackningar i samma behållare, eftersom de hanteras på samma anläggning. Vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar.

Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten. Sedan sorteras förpackningarna med hjälp av infrarött ljus som används för att identifiera de olika plastmaterialen. Alla plastsorter separeras från varandra för att i nästa steg återvinnas var för sig. Det är en förutsättning för att behålla materialets kvalitet och funktioner och gör det möjligt att kan återvinna plasten om och om igen. Efter sortering och separering smälts plasttyperna ned till små pellets, som används för att tillverka nya plastprodukter. Svensk Plaståtervinning driver och leder utvecklingen inom cirkulär plaståtervinning.

Du kan både läsa mer samt se en film om hur plaståtervinningen går till på Svensk Plaståtervinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JA!, Varje förpackning som kommer in i återvinningssystemet bidrar till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden. Förpackningar som inte lämnas till återvinning, går istället till förbränning. Genom att källsortera dina förpackningar hjälper du till att spara på jordens resurser och bidrar till ett cirkulärt samhälle. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen.

Kravet på utsortering av förpackningsavfall har gällt sedan 1994 när producentansvaret infördes. Det innebär att du ska lämna dina förpackningar på en återvinningstation om möjlighet inte finns i huset du bor. Senast 31 december 2026 ska fastighetsnära insamling vara genomförd och då kommer du att kunna sortera förpackningarna i ditt soprum.

Exempel på olika förpackningar samt tidning och papper

Exempel på olika förpackningar samt tidning och papper

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och urskrapade) är exempel på metallförpackningar.

 

Metallförpackningar

Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.

Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta återvinningen.

  • Pantflaskor i plast lämnas mot pant i butiken.
  • Förvaringsaskar för till exempel cd-skivor, videokasetter, sällskapsspel och krukor i plast ska läggas i restavfall.


Plastförpackningar

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Omslagspappret kring skrivarpapper lämnas som pappersförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

 

Returpapper

Exempel på pappersförpackningar är pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor från TV, stereo, möbler, omslagspapper med mera.

Ta gärna av plastkorkar och lägg dem bland plastförpackningar. Och tänk på att tidningar, kataloger och liknande ska läggas i behållaren för tidningar och returpapper. Kuvert ska läggas i restavfall.

 


Pappersförpackninar

Flaskor och burkar i glas till exempel saftflaskor, vinflaskor, ölflaskor, sylt- och olivburkar i glas och liknande-

 


Färgade glasförpackningar
Ofärgade glasförpackningar
Senast uppdaterad: