Avfall och återvinning

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna saker till återbruk, grovavfall, elektronik, trädgårdsavfall, vit...

Sophämtning - när töms soporna?

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hämtning av hushållsavfallet. Du hittar även svar på många andra ...

Källsorteringsguide

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Chansa aldrig med ...

Grovavfall

Via kommunens återvinningscentraler har du möjlighet att lämna ditt grovavfall utan kostnad. Tänk i första hand på att l...

Återvinningsstationer

Från och med 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna. Som tidigare är det tillverkarna/ ...

Tjänster och avgifter för avfall

Här hittar du avgifter för fritidshus, hus, grovavfall, verksamheters avfall mm.

Fastighetsnära insamling

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor ...

Slamtömning

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ans...

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och at...

Avfallsplan 2023-2030

Avfallsplanen beskriver Skellefteå kommuns vilja och ambitioner angående avfall. Den är en del av den kommunala renhålln...

Ägarbyte, flytt och inflyttning

Här får du information om hur du som sålt eller köpt en fastighet anmäler ägarbyte.

Avfall för verksamheter

Restauranger, tillverkningsindustrier, hantverkare och andra verksamheter har ett egenansvar för att deras avfall tas om...

RELATERAD INFORMATION

Appen Avfallsaffären

I den kostnadsfria appen Mitt Skellefteå finns Avfallsaffären. Den innehåller flera tjänster, t ex kan du få påminnelser...

Skellefteå biogasanläggning

I biogasanläggningen på Tuvan rötas Skellefteås organiska avfall. Genom rötningen produceras fordonsbränsle samt jordför...

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Följande ordning ska följas:

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. Läs mer om avfallsminimering Länk till annan webbplats.. Här finns många bra tips från läsarna.

2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.

3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering. Det finns olika deponier beroende på farlighet.

Här hittar du styrdokument kring avfall som gäller både för dig som privatperson samt verksamheter. Pdf-filerna är inte fullt tillgänglighetsanpassade då de finns som egna sidor på webbplatsen. För Renhållningsordningen kan du läsa mer här. Vad gäller taxan så hittar du mer information här.

Renhållningsordningen (pdf) , 632.5 kB.

Avfallstaxa hushåll och verksamheter , 6 MB.

Självservice, öppet dygnet runt

Använd våra e-tjänster för att göra och följa dina avfallsärenden.

Beställ/ändra sopkärl (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Beställa extra soptömning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Anmäla trasigt sopkärl (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Beställa hämtning av grovavfall (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om gemensamt avfallskärl (Länk till annan webbplats)
Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (Länk till annan webbplats)
Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)
Ansöka om annan fakturamottagare (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Öppettider

Öppettider för återvinningscentralerna runt om i kommunen

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Aktuellt

Aktuellt