Vad är kommunalt avfall?

Även verksamheter har avfall som definieras kommunalt avfall. Vad menas med det och vad innebär det för er verksamhet?

Kommunalt avfall definieras som avfall från hushåll och avfall från andra källor, såsom detaljhandeln, förvaltningar, skolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell- och restaurangbranschen och andra tjänster och verksamheter, som liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning. Till exempel rest- och matavfall från personalytor, och från lokaler som serverar måltider som ska ätas direkt (t ex. restauranger och skolor).


Det här räknas som kommunalt avfall för livsmedelsverksamheter:

 • Utsorterat livsmedel från butiker, t ex. färskvaror som frukt och grönt som inte är ABP.
 • Utsorterat livsmedel som är ABP kategori 3 och som är dokumenterat.
 • Utsorterat livsmedelsavfall från butiker, som separeras från sin förpackning, t ex. krossade tomater eller ost med utgånget datum.
 • Ätlig olja, som matolja och spillfett.
 • Fett från fettavskiljare.
 • Det finns vissa undantag för vad som räknas som kommunalt avfall, t ex. vad gäller grovavfall och farligt avfall. Kontakta din kommun om du
  känner dig osäker på vilken typ av avfall du hanterar.

Vad gäller för rest- och matavfall som uppstår i personalrummet?

 • Rest- och matavfall från personalutrymmen och lunchrum räknas som kommunalt avfall och ska hämtas av kommunens entreprenör.
 • Restavfall är det avfall som blir kvar efter att du sorterat ut förpackningar och matavfall.
 • Matavfall som uppstått i personalutrymmen räknas inte som ABP och kräver inte dokumentation.


Vad är kommunens ansvar?

Det är kommunens ansvar att samla in, transportera och behandla kommunalt avfall. Därför är det bara kommunens entreprenörer som får samla in, transportera och behandla kommunalt avfall

Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av kommunalt avfall (pdf) , 498.2 kB.

Senast uppdaterad: