Serveringställen mat och dryck

Nya krav på obligatorisk utsortering av matavfall, förbud mot vissa engångsmaterial samt skyldighet att gästen ska kunna sortera förpackningar.

Från och med den 1 januari 2024 ska du som driver ett serveringsställe som säljer mat eller dryck i förpackningar och där gästen kan äta eller dricka på plats se till att gästen kan sortera sitt förpackningsavfall. Det gäller endast sådant förpackningsavfall som har uppstått på platsen. Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden; kartong för sig och plast för sig osv.

Även om dina gäster sorterar sitt avfall fel så är det du som driver verksamheten som är ansvarig för att avfallet till slut är korrekt sorterat.

Du som driver ett serveringsställe är ansvarigt för allt avfall som uppstår inom verksamheten. Utgångspunkten är att insamlat förpackningsavfall ska hålla en så god kvalitet att det kan materialåtervinnas.

Du kan också påverka att det blir en god sortering; till exempel genom att informera dina gäster och underlätta sortering av det avfall som uppstår. Du kan också se över vilka förpackningar som finns, vad mat och dryck serveras i, eftersom sortering ska ske utifrån materialslag. Ju färre förpackningar och materialslag som används, desto “enklare” sortering.

Kravet på att erbjuda gästen möjlighet att sortera gäller inte om gästen endast har möjlighet att ta med sig maten (take-away). Kravet gäller inte heller serveringsställen utan sittplats, som till exempel food trucks, kaffevagnar och liknande mobila serveringsställen.

Du som driver ett serveringsställe är ansvarigt för allt avfall som uppstår inom verksamheten. Utgångspunkten är att insamlat förpackningsavfall ska hålla en så god kvalitet att det kan materialåtervinnas. Fråga markägaren där du fått tillstånd att hyra plats för din Food truck var du ska lämna och sortera det avfall som uppstår.

Du kan också påverka att det blir en god sortering; till exempel genom att informera dina gäster och underlätta sortering av det avfall som uppstår. Du kan också se över vilka förpackningar som finns, vad mat och dryck serveras i, eftersom sortering ska ske utifrån materialslag. Ju färre förpackningar och materialslag som används, desto “enklare” sortering.

Från den 1 januari 2024 är det krav på att kunna erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor.

Plast i produkter

Vissa engångsprodukter gjorda av plast får inte delas ut i samband med servering och take away, så som sugrör, tallrikar, bestick och ätpinnar av plast samt mat- och dryckesbehållare som innehåller materialet expanderad polystyren

Från och med den 1 januari 2024 ska den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus, som innebär att besökare producerar förpackningsavfall på tillställningen, ge besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfallet. Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden. Förpackningsavfallet ska lämnas för återvinning.

Om du planerar att genomföra ett evenemang utomhus kontakta evenemangslotsen (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan guida dig vidare kring tillstånd, hyra av kärl med mera.

Följande förpackningsmaterial ska gäster på ett serveringsställe kunna sortera:

 1. Papper och kartong,
 2. plast,
 3. metall,
 4. färgat glas,
 5. ofärgat glas,
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem,
 7. trä och avfall från övriga förpackningsmaterial (till exempel förpackningar av textil, keramik, porslin och sten).

Kravet på att erbjuda gästen möjlighet att sortera gäller inte om gästen endast har möjlighet att ta med sig maten (take-away). Kravet gäller inte heller serveringsställen utan sittplats, som till exempel food trucks, kaffevagnar och liknande mobila serveringsställen.

Naturvårdsverkets webbplat Länk till annan webbplats.s kan du ta del av de nya regler som gäller kring förpackningsavfall från verksamheter:

 • Sorteringskrav för förpackningar
 • Insamling av förpackningar
 • Kravet att tömma alla förpackningar
 • Vad som gäller för serveringsställen där det säljs mat eller dryck
 • Offentliga tillställningar utomhus
 • Frågor och svar

Att köpa tjänst med blandcontainer och låta sortering ske av avfallsanläggning bedömer Naturvårdsverket, inte uppfyller kraven enligt avfallsförordningen.

Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för avfallshanteringen i Skellefteå kommun. Här kan invånare, fastighetsägare och företrädare för olika verksamheter se vem som ansvarar för vad. Det är också ett verktyg för att styra och utveckla kommunens avfallshantering.

Frågor och svar

Frågor och svar

När det kommer till förpackningsavfall från verksamheter har kommunen endast ansvar för att samla in förpackningsavfall från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll (delar soprum/avfallsbehållare och som valt kommunal insamling.

Ansvar för insamling av förpackningsavfall från verksamhet (som inte är samlokaliserad) ligger på producenternas producentansvarsorganisationer och det sker genom mottagningsplatser. Det är också möjligt för marknadsdrivna system för materialåtervinning eller återanvändning att samla in och behandla förpackningsavfall som producerats i samband med verksamhet. Läs mer på Näringslivets producentsansvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det beror på om besticken i erat lager kan anses ha släppts ut på marknaden eller inte. Engångsplastdirektivet definierar utsläppande på marknaden som det första tillhandahållandet av en produkt på marknaden i en medlemsstat (se artikel 3 p.6).

Förbud för vissa engångsprodukter i plast tillämpas i Sverige från och med 1 januari 2022. Plastbestick som släpps på marknaden först efter att förbudet trätt i kraft träffas av kraven och får inte släppas ut på den svenska marknaden.

Läs mer på Naturvårdsverket sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är enligt förordningen om engångsprodukter (2021:996) förbjudet att på den svenska marknaden släppa ut engångsmatlådor som innehåller expanderad polystyren.

För att en produkt ska omfattas av förbudet ska den:

 • Innehålla expanderad polystyren,
 • ­Vara en engångsprodukt, och
 • ­Vara en matlåda som används till snabbmat.

En engångsprodukt i plast är en produkt som:

 • ­Helt eller delvis består av plast, och
 • ­Som inte har utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformats för.

En matlåda är en förpackning, med eller utan lock, som:

 • ­Är formgjuten, eller förbli väsentligen oförändrad i formen efter det att innehållet läggs till eller tas bort, och
 • ­Används till snabbmat.

Snabbmat är mat som:

 • ­Är avsedd att ätas direkt på försäljningsstället eller tas med för att kort efter försäljningen ätas på annan plats,
 • ­Är avsedd att ätas ur förpackningen, och
 • ­Är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, uppvärmning eller annan beredning som utförs av konsumenten.

Om samtliga ovanstående punkter är uppfyllda så är det en produkt som är förbjuden och den får inte släppas ut på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad: