Regler och undantag för slamtömning

För att en avloppsanläggning ska fungera måste avloppsbrunnen tömmas med jämna mellanrum. Tömningen sköter kommunen. Hur ofta detta ska ske finns reglerat i kommunens renhållningsordning. Det finns undantag till dessa bestämmelser - det kan du läsa om här.

Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om tillstånd för omhändertagande av eget slam (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Åretrunthus

Utgångsläget är att avloppsbrunnen ska tömmas en gång om året.

Möjligheter:

Om hushållet består av en eller två personer kan man få förlängt tömningsintervall. Ett krav är att det ska finnas en 2000 liters trekammare med infiltration eller annan rening.

Ansökan om förlängt tömningsintervall , 125.3 kB.

Aktiv jordbrukare har möjlighet att tömma sin egen brunn.

OBS! Om du får uppehåll i tömning gäller det för 5 år. Sedan måste en ny ansökan göras.

Fritidshus

Tömningsintervallet är helt beroende av storleken på brunnen. Tömning sker vartannat år för brunnar som är mindre än 2000 liter. Större brunnar töms vart fjärde år. Detta gäller om man har vattentoalett i huset. Har man en avloppsbrunn för bara bad-, disk- och tvättvatten kan man sköta tömningen själv. Tömning går också att beställa av kommunen.

Möjligheter:

Om man inte kommer att använda sitt fritidshus överhuvudtaget under säsongen kan man ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam.
Ansökningsblankett finns på www.skelleftea.se/blanketter Länk till annan webbplats. sök på uppehåll.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: