Vård- och omsorgsboenden

På den här sidan hittar du information om alla vård- och omsorgsboenden som finns i Skellefteå kommun. Boendena är för personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt och därför inte längre kan bo kvar i sin gamla bostad.

När ditt omsorgsbehov ökat och du inte längre känner att du kan/vill bo kvar hemma kan du ansöka om en plats på vård- och omsorgsboende. Det är kommunens biståndshandläggare som bedömer om dina behov av vård och omsorg är tillräckligt stora. Stödet är likvärdigt på alla vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Några boenden har en särskild inriktning:

  • Sunnanäng på Sunnanå har en inriktning mot finska, både mot det finska språket och till viss del finländsk kultur.
  • Norrgårda i Byske har en inriktning mot samisk kultur.

Annagården ligger i stadsdelen Erikslid. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1994 och har 42 lägenheter vilka angränsar till gemensamma utrymmen med matplats och tv-hörna. Lägenheterna är 23-63 kvadratmeter stora.

Alla lägenheter har balkong, det finns även en fin innergård. Boendet ligger i anslutning till Erikslid hälsocentral. Busshållplats finns i närheten av vård- och omsorgsboendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Annagården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Annastigen 45, 931 70 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Björkhammargården ligger mitt i Jörn. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1986 och har 26 lägenheter samtliga, i markplan. Lägenheterna är 19 till 26 kvadratmeter och alla lägenheter är i anslutning till gemensamma utrymmen i form av matplats och tv-hörna. På innergården finns flera uteplatser.

Busshållplats finns cirka 50 meter från boendet. Vård- och omsorgsboendet ligger i anslutning till ett apotek.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Björkhammargården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Storgatan/Björkhammargatan, 936 51 Jörn

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Brogården ligger i centrala Skellefteå, alldeles vid Skellefteälven. Utomhusmiljön är vacker med promenadstråk längs älven. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1995 och har 62 lägenheter som är mellan 28 och 62 kvadratmeter stora. Boendet är byggt i tre plan och alla lägenheter har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och en tv-hörna. Busshållplats finns cirka 100 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Brogården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Krukmakargatan 4, 931 62 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Buregården och Nygårdens vård- och omsorgsboendet ligger i centrala Bureå. Buregården och Nygården har tillsammans 45 lägenheter varav en är till för korttidsvistelse och växelvård. Nygården byggdes 1994 och Buregården byggdes 1985.

Buregården är ett tvåvåningshus med hiss som i markplanet har flera uteplatser och en stor innergård mot söder. På andra våningen finns två balkonger, en mot söder och en mot norr.

Nygården är byggt i ett plan med innergård med flera uteplatser. Lägenheterna på Buregården och Nygården är mellan 24 till 51 kvm. Stora fina dagrum och matsalar finns på båda husen. Busshållplats finns ca 200 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Buregården/Nygården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Buregården
Nygatan 9, 932 51 Bureå

Nygården
Nygatan 11 A-C, 930 15 Bureå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Burträskgårdarna ligger i centrala Burträsk. Vård- och omsorgsboendet (det vi tidigare kallade äldreboende) byggdes 1993 och har 56 lägenheter som är 40-50 kvadratmeter stora. Burträskgårdarna består av tre flyglar. I alla flyglar finns gemensamt kök, matrum och tv-rum på alla våningar. Några av platserna på boendet är för korttidsvistelser och växelvård. Ungefär 500 meter bort finns en busshållplats.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Burträskgårdarna finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Björnåkersgatan 16, 937 31 Burträsk

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Dammen ligger i stadsdelen Brännan, i närheten av Klintforsån. Vård- och omsorgsboendet är byggt i två plan och byggdes 1959 och byggdes sedan ut 1985. Boendet har 44 lägenheter som är mellan 39 och 61 kvadratmeter stora. På varje våning finns matplats och tv. Det finns två uteplatser i söderläge, en från stora matsalen och den andra utanför mellangången. Avståndet till närmaste busshållplats är cirka 300 meter.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Dammen finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Dammgatan 17, 931 44 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Hedvigsgården ligger i Kåge, strax norr om Skellefteå. Boendet är byggt i två våningar med 53 lägenheter. Storleken på lägenheterna är mellan 23 och 61 kvadratmeter.

Alla lägenheter har tillgång till gemensamma utrymmen och tv-hörna. Uteplats finns i form av en innergård omgiven av ett staket. Apotek finns i samma byggnad och busshållplats cirka 100 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Hedvigsgården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.


Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Nygatan 9, 934 31 Kåge

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Hemgården ligger i Lövånger några mil söder om Skellefteå. På Hemgården finns tre enheter Prästkragen, Häggen och Syrenen. Lägenheterna är mellan 26 och 51 kvadratmeter. Samtliga lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen med matplats och tv-hörna. Busshållplats finns cirka 400 meter från vård- och omsorgsboendet.

Hemgården är byggt 1953 och ombyggt två gånger, senast 1996. Enheterna Häggen och Syrenen, finns i två våningar och har 16 lägenheter. I en anslutande byggnad finns Trygghetsboendet Kyrkren. Enheten Prästkragen är byggd i ett plan och har 12 lägenheter. Det finns en inbyggd gångbro mellan Prästkragen och Häggen/Syrenen. Hemgården har en trivsam och tillgänglig utemiljö.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Hemgården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Hemgården Prästgårdsvägen 10, 932 61 Lövånger

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Höjdens vård- och omsorgsboende finns vid Morö Backe centrum och invigdes 2012. Det finns 60 lägenheter, uppdelade på två våningar. Lägenheterna är 32 kvadratmeter och ligger i anslutning till gemensamma utrymmen med bland annat matplats och tv-hörna. I närheten finns en hälsocentral och en kyrka. Avståndet till busshållplatsen är cirka 100 meter.

Höjden arbetar med att främja aktiviteter, medskapande och välbefinnande hos de äldre. Här finns en stor lokal för samvaro och evenemang, ett aktivitetsrum samt ett spa med bastu och sittbadkar.

 

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Morö backe torg 14

Postadress: Höjdgatan 20, 931 50 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Klockarhöjden ligger cirka två kilometer väster om centrala Skellefteå. Boendet har 70 lägenheter och byggdes 1972 samt bygges ut 1990. Lägenheterna är mellan 25 och 45 kvadratmeter och ligger nära de gemensamma utrymmena där de äldre äter mat och tittar på tv. Lägenheterna är fördelade på fem våningsplan. Det finns två uteplatser, en mot öster och en mot väster. Boendet ligger nära både kyrka och busshållplats.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Klockarhöjden finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Dirigentvägen 62, 931 46 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Linagården ligger i Morö Backe centrum. Boendet byggdes 1996 och byggdes om 2007. Det finns 27 lägenheter i anslutning till gemensamma utrymmen med bland annat matplats och tv-hörna. Lägenheterna är 30 till 33 kvadratmeter stora. Alla lägenheter finns i markplan och har uteplats mot söder. I närheten finns bland annat en hälsocentral och en kyrka.

Aktiviteter som finns hos oss?

På Linagården finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Daghemsgränd 6A-C, 8 & C, 931 50 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Norrgårda vård- och omsorgsboende ligger i Byske, några mil norr om Skellefteå. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1975 och är tillbyggt vid två tillfällen, senast 2010/2011. Norrgårda är byggt i tre våningar med 54 lägenheter. Lägenheterna är mellan 24 och 31 kvadratmeter och en lägenhet är 40 kvadratmeter. Det finns uteplats samt balkonger från gemensamma utrymmen mot söder. Lägenheterna angränsar till gemensamma utrymmen med matplats och tv-hörna. Norrgårda finns i anslutning till hälsocentralen och folktandvården. Avstånd till busshållplats är cirka 300 meter.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Norrgårda finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Ringvägen 8 A, 930 47 Byske

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Regnbågen ligger i stadsdelen Anderstorp. Vård- och omsorgsboendet är byggt 1980, 2008 samt ombyggt 2014/2015. Det finns 46 lägenheter, som är mellan 24 och 31 kvadratmeter.

Huset är uppdelat i fyra flyglar, alla i markplan. Alla rum angränsar till gemensamma utrymmen med bland annat matrum och tv-hörna. Vinterträdgården är en uppskattad del i vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet är i samma hus som hälsocentralen. Busshållplats finns cirka 50 meter bort.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Regnbågen finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Anderstorpsleden 1, 931 56 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Skogsbackens vård- och omsorgsboende ligger i centrala Boliden, några mil väster om Skellefteå. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1982 och det gjordes en omfattande renovering 2014/2015. Boendet har 23 lägenheter, mellan 26 och 43 kvadratmeter. En av lägenheterna på enheten Granen används för korttidsvistelse och växelvård. Alla lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen där det finns matplats och tv-hörna.

Alla lägenheter är i markplan och det finns en gemensam innergård med odlingar, promenadstråk och bänkar. Innergården är avgränsad med staket och alla boenden når den via gemensamma utrymmen.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Skogsbacken finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Ringen 72-74, 936 31 Boliden

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Skärgårdshemmet ligger i centrala Skelleftehamn. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1978 och helrenoverades 1996. Det finns 30 lägenheter som alla finns på markplan. De är mellan 23-26 kvadratmeter stora.

Det finns två uteplatser, en mot söder och en mot norr samt en innergård. Lägenheter angränsar till gemensamma utrymmen i form av matplats och tv-hörna. Avstånd till busshållplats är cirka 50 meter.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Skärgårdshemmet finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Ursviksgatan 129 B, 932 32 Skelleftehamn

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Vård- och omsorgsboendet Sunnanäng invigdes 2013. Boendet finns i stadsdelen Sunnanå. Vård- och omsorgsboendet har 60 lägenheter uppdelade på tre flyglar i två plan. Lägenheterna angränsar till gemensamma utrymmen som matplats och tv-hörna.

Sunnanäng har även en inriktning mot finska, både mot det finska språket och till viss del finländsk kultur.

Aktiviteter som bedrivs hos oss

På Sunnanäng finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Karlsgårdsleden 10, 931 63 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Tor ligger i stadsdelen Älvsbacka. 40 lägenheter fördelas på fyra plan och är mellan 31 och 59 kvadratmeter. Boendet ligger nära ett promenadstråk längs älven och de flesta lägenheter har tillgång till balkong. Boendet byggdes 1980 och renoverades 2013/2014.

I de gemensamma utrymmena finns plats för måltider och en tv-hörna. Här finns även en stor balkong för gemensamt bruk. Avstånd till busshållplats är cirka 50 meter.

Aktiviteter som bedrivs hos oss

På Tor finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Manhemsgatan 29, 931 34 Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Trivseln ligger i centrala Ursviken. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1984 och byggdes delvis om 2013. Boendet har 37 lägenheter fördelat på två våningsplan. Lägenheterna är mellan 44 och 65 kvadratmeter.

Boendet ligger i anslutning till en livsmedelsbutik och en busshållplats. Alla lägenheter på markplan har egen uteplats och lägenheterna på övre plan har egen balkong. Det finns en stor uteplats mot öster. Avstånd till busshållplats är cirka 150 meter.

Vilka aktiviteter bedrivs hos oss?

På Trivseln finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Skyttevägen 13, 932 36 Ursviken

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Ömheten ligger vid Morö Backe centrum och byggdes 2009. Det finns 60 lägenheter som är uppdelade på tre flyglar i två plan. Lägenheterna är alla 31 kvadratmeter och angränsar till gemensamma utrymmen med bland annat matplats och tv-hörna. Det finns även ett gemensamt rum som är anpassat för att stimulera sinnen och känsla. Rummet leder ut till ett växthus där boende och personal tillsammans kan hjälpas åt med gemensamma odlingar.

Parken i söderläge inramas av ett plank i gammal stil och är utformad så att de boende ska uppmuntras att vara ute själva om de vill. Slingrande gångstråk och välbekant växlighet som äppelträd, vinbärsbuskar och krusbärsbuskar skapar en miljö som känns igen och är trygg för de boende. I närheten finns bland annat vårdcentral och kyrka. Busshållplats finns cirka 100 meter från boendet.

Vilka aktiviteter finns hos oss?

På Ömheten finns tid för vardagsaktiviteter, egen tid och gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteter som ordnas kan vara musik, berättarstunder, besök från studieförbund eller andra föreningar. Det finns också tid för att sitta ned en stund tillsammans och samtala, att samlas vid måltider eller fikastunder.

På boendet finns anslaget veckans gemensamma aktiviteter. Du kan också fråga personalen vad som är planerat för veckan.

Vissa aktiviteter är även öppna för dig som har hemtjänst och bor i närområdet. Du kan kontakta boendet om du vill veta vilka aktiviteter som du kan delta i eller fråga din hemtjänstpersonal.

Telefonnummer
0910-73 50 00

Besöksadress
Televägen 19, Skellefteå

Skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Här är våra boenden

Här är våra boenden

Senast uppdaterad: