Bostad för äldre

Trygghetsboenden

Flera aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan och privata fastighetsägare, erbjuder trygghetsboenden. För at...

Korttidsvistelse

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka och få plats på korttidsvistelse. Dessa insats...

Vård- och omsorgsboenden

På den här sidan hittar du information om alla vård- och omsorgsboenden som finns i Skellefteå kommun. Boendena är för p...

På ett vård- och omsorgsboende bor du i egen lägenhet och får stöd av personalen som jobbar där. Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem finns det också lägenheter för tillfällig eller återkommande korttidsvistelse.

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning har cirka 870 boendeplatser runt om i kommunen. Det som tidigare kallades äldreboende eller särskilt boende kallas nu vård- och omsorgsboende. Dessa boenden är för personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt och därför inte längre kan bo kvar i sin gamla bostad.

På flera av kommunens vård- och omsorgsboenden finns ett antal platser för korttidsvistelse. Korttidsvistelse får du om du tillfälligt behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet.

Ansöka om vård och omsorg

Så är det att bo på vård- och omsorgsboende

De vård- och omsorgsboenden som finns i Skellefteå kommun ser olika ut och storleken på lägenheterna varierar. På boendena finns gemensamma lokaler för måltider samt en tv-hörna. På vård- och omsorgsboendet arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och boendechefer. Här arbetar också arbetsterapeuter och sjukgymnaster vissa dagar, och vid behov får du kontakt med en läkare från regionen. Personalen som arbetar på vård- och omsorgsboendet bär namnbricka och tjänstelegitimation, så att du alltid ska veta vem du träffar. Det är Skellefteå kommun som ansvarar för alla vård- och omsorgsboenden i kommunen.