Bostad för funktionsnedsatta

Bostad för barn och unga

Insatsen riktar sig till barn och ungdomar med en mycket om­fattande funktionsnedsättning, och som på grund av funktions...

Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning hos kommunen om du på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning b...

Det är viktigt att vara trygg i sin bostad. Beroende på vilka behov du har finns olika former av insatser för dig med funktionsnedsättning.