Det är viktigt att vara trygg i sin bostad. Beroende på vilka behov du har finns olika former av insatser för dig med funktionsnedsättning.