Boende för barn och ungdom

Insatsen riktar sig till barn och ungdomar med en mycket om­fattande funktionsnedsättning, och som på grund av funktionsnedsätt­ningen inte längre kan bo kvar i sitt föräldra­hem, trots att olika stödinsatser är prövade.

Man kan också beviljas insatsen på grund av skolgång på annan ort. Insatsen kan man få så länge man går gymnasieskola.

Vad innebär boende för barn och ungdom?

Insatsen innebär att du som barn eller ungdom bor i en annan bostad, än hos dina föräldrar. Du kan antingen bo hos en annan familj eller i en verksamhet.

Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se