Boende för barn och ungdom

Insatsen riktar sig till barn och ungdomar med en mycket om­fattande funktionsnedsättning, och som på grund av funktionsnedsätt­ningen inte längre kan bo kvar i sitt föräldra­hem, trots att olika stödinsatser är prövade.

Man kan också beviljas insatsen på grund av skolgång på annan ort. Insatsen kan man få så länge man går gymnasieskola.

Vad innebär boende för barn och ungdom?

Insatsen innebär att du som barn eller ungdom bor i en annan bostad, än hos dina föräldrar. Du kan antingen bo hos en annan familj eller i en verksamhet.

 

Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Senast uppdaterad: