Tillgänglighet

Tillgänglighet i kommunens lokaler

Här nedan kan du se vilka tillgänglighetsanpassningar våra kommunala lokaler har.

Tillgänglighet och delaktighet i praktiken

Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika...

Stöd till personer med funktionsnedsättning

På den här sidan har vi samlat information och länkar som kan underlätta för dig som söker olika former av stöd till per...

Ett Skellefteå för alla

Skellefteå ska vara en plats för alla. En plats där var och en kan känna sig välkommen och värdefull. En plats där vem s...

På den här sidan har vi samlat information och länkar för dig som vill veta mer om tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning som bor eller besöker Skellefteå kommun.