Om du ska elda trädgårdsavfall

Avfallsbränning leder ibland till att elden sprider sig till byggnader eller till skogen. Gnistor sprider sig med vinden och har i ett flertal fall lett till att byggnader brunnit upp. Dessutom blir det ofta mycket rök från bränningen, vilket orsakar oönskade störningar för grannar. Du får i vissa fall elda trädgårdsavfall, men det är bättre att kompostera!

Att tänka på innan du eldar trädgårdsavfall

Du får bara elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera. Generellt sett bör du undvika att elda trädgårdsavfall i tätbebyggt område. Det är oftast snabbare och enklare att köra avfallet till någon av kommunens återvinningscentraler.

Återvinningscentraler.

Löv och gräs orsakar stora mängder rök, undvik att elda detta! Röken irriterar grannar och kan sätta sig i kläder på vädring. Om du trots detta vill elda bör du tänka på detta innan du tänder:

 • Kontrollera att inte eldningsförbud råder genom att ringa 0910-73 50 00.
 • Du får inte elda så att rök och sot stör närliggande byggnader eller allmän väg. Elden måste vara placerad på ett avstånd av minst 50 meter från andra byggnader/bostäder och minst 25 meter från skogen. Detta innebär att eldning i tätorten oftast inte är tillåten.
 • Prata med grannarna på förhand och berätta att du tänker elda. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Elda inte när det blåser mot deras hus.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, t ex ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs och annat som orsakar mycket rök.
 • Elda aldrig då det är torrt i marken eller om det blåser kraftigt (vid vindhastighet på över 10 m/s är det inte lämpligt att elda). Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.
 • Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Vattna i så fall ordentligt runt eldningsplatsen.
 • Att elda direkt på berghällar kan medföra att stenen spricker sönder och är därför olämpligt om man vill bevara utseendet på mjuka berghällar.
 • Bor du på landet har du i regel en lantbruksförsäkring där det kan det finnas säkerhetsföreskrifter som gör att försäkringen inte gäller fullt ut om du vållar brand genom att elda närmare en byggnad än 15 meter. Mer information kan ges av ditt försäkringsbolag.

Det är bättre om du komposterar trädgårdsavfallet i stället för att elda upp det så slipper grannarna rök. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp, utan skall lämnas in på någon av Skellefteås återvinningscentraler.

Att tänka på då du eldar trädgårdsavfall

 • Det ska alltid finnas tillgång till vatten. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands. Grova handskar och spade kan också vara bra om du ska hantera grövre avfall. Använd en kratta som inte smälter eller brinner om den används för att sprida kol vid bränning.
 • Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar kan vara ett bra sätt för att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.
 • Elda i mindre omfattning och släck elden innan mörkrets inbrott.
 • Släck ordentligt och vattna igenom marken i och runt bränningsplatsen efter eldningen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: