Foto som visar rampen på Ursvikens återvinningscentraler med skyltning för sortering i respektive container

Återvinningscentraler

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentralerna. Öppettider hittar du längre ner på denna sida.

 • Personalen har ansvaret för anläggningen och hur den ska skötas.
 • Ta med bärhjälp. Det ingår inte i personalens arbetsuppgifter att lyfta det avfall som du har med dig. Behövde du hjälp att lasta det på din släp behöver du ha med dig bärhjälp för att lasta av det.
 • Högst 20 km/h gäller inom hela området.
 • Personbil, personbil med släp eller mindre lastbil är tillåtet när du som privatperson kommer för att lämna avfall. Större fordon är inte tillåtet när du lämnar ditt hushållsavfall.
 • Sorteringsregler och anvisningar från personal samt
  skyltar ska följas.
 • Det är förbjudet att plocka med sig föremål från ÅVC. Undantaget om det finns skyltning som tillåter det.
 • Lämna ej barn utan uppsikt. Besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.
 • Större mängder avfall från t.ex. en ombyggnation eller liknande, som inte ingår i normala mängden hushållsavfall, faktureras enligt gällande prislista. Kontakta personalen.
 • Rökning är förbjudet inom området.
 • Farligt avfall ska lämnas i hela och märkta förpackningar och behållare. Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.
 • Företag ska ha ett giltigt företagskort synligt i bilen.
 • Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna.
 • Vid återkommande eller allvarliga regelbrott samt vid hot eller våld mot personal, dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

Öppettider

Öppettider

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

ÅVC-kort

Nu finns möjlighet att få tillträde till återvinningscentralerna, undantaget Degermyran, utanför ordinarie öppettider. För detta krävs det en utbildning.

Läs mer om utbildning och hur det går till

På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna:

 • Återbruk (tas om hand av Solkraft)
 • Trädgårdsavfall
 • Restavfall- energiåtervinning
 • Träavfall
 • Järn- och metallskrot
 • Elavfall
 • Sten och betong
 • Porslin, keramik
 • Wellpapp
 • Kyl- och frys
 • Vitvaror (spis etc)
 • Batterier
 • Farligt avfall.
 • Planglas
 • Hård- och mjukplast (som ej är förpackning)

Möjlighet finns också att lämna förpackningar och tidningar i avsedda behållare.
Observera att du som privatperson kan komma med ditt avfall i personbil, personbil med släp eller mindre lastbil. Större fordon är inte tillåtet när du lämnar ditt hushållsavfall.
Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.

I källsorteringsguiden kan du söka på material och få information om hur det ska sorteras eller återvinnas.

Gå till källsorteringsguiden

Det avfall som du packat i soppåsar och som ska lämnas på återvinningscentralen, ska vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat i svarta sopsäckar ges du möjlighet att öppna och sortera på plats.

I källsorteringsguiden finns information om vad du kan lämna på din återvinningscentral samt tips om hur du sorterar. Farligt avfall lämnas på särskilt anvisad/anpassad plats på återvinningscentralen. Det får inte slängas i övriga containrar.

Här hittar du källsorteringsguiden. Öppnas i nytt fönster.

Avfallet transporteras från återvinningscentralerna till Degermyrans avfallsanläggning i Skellefteå. Det avfall som går att återvinna bearbetas, det som går att kompostera komposteras. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

Läkemedel, kanyler, bildäck samt sprängmedel får inte lämnas på en återvinningscentral. Dina läkemedel och kanyler lämnar du in på valfritt apotek.

Läs mer om läkemedel och kanyler och var du lämnar dessa

Bildäck lämnas till återförsäljare av bildäck

Vapen, sprängämnen och ammunition lämnas till polisen. Observera, du måste alltid ringa polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängämnen. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med det.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier lämnas till återförsäljare eller polisen.

Återvinningscentraler i kommunen

Nedan hittar du en karta där du kan se var återvinningscentralerna ligger.

På Degermyrans återvinningscentral finns en Pantamera Expressmaskin, där kan du panta snabbt och mycket på en gång.

I stället för att panta burkar och PET-flaskor en i taget kan du i storpantarautomaten Pantamera Express enkelt tömma hela säckar med burkar och PET-flaskor i ett fack.
På ett par minuter tar automaten emot 100 förpackningar.

Du kan välja mellan flera olika utbetalningssätt:

 1. Pantpengen utbetald via Swish eller Banköverföring. Ladda ned appen Min pant - och börja panta! Appen finns både i App Store och Google Play.
 2. Värdekupong som du kan handla för i din mataffär
 3. Skänka panten till någon av de föreningar som är anslutna till Pantameras föreningskoncept
 4. Skänka panten till välgörenhet

Läs mer här: Pantamera Express - Pantamera Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: