Foto som visar rampen på Ursvikens återvinningscentraler med skyltning för sortering i respektive container

Återvinningscentraler

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentralerna. Öppettider hittar du längre ner på denna sida.

 • Personalen har ansvaret för anläggningen och hur den ska skötas.
 • Ta med bärhjälp. Det ingår inte i personalens arbetsuppgifter att lyfta det avfall som du har med dig. Behövde du hjälp att lasta det på din släp behöver du ha med dig bärhjälp för att lasta av det.
 • Högst 20 km/h gäller inom hela området.
 • Personbil, personbil med släp eller mindre lastbil är tillåtet när du som privatperson kommer för att lämna avfall. Större fordon är inte tillåtet när du lämnar ditt hushållsavfall.
 • Sorteringsregler och anvisningar från personal samt
  skyltar ska följas.
 • Det är förbjudet att plocka med sig föremål från ÅVC. Undantaget om det finns skyltning som tillåter det.
 • Lämna ej barn utan uppsikt. Besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.
 • Större mängder avfall från t.ex. en ombyggnation eller liknande, som inte ingår i normala mängden hushållsavfall, faktureras enligt gällande prislista. Kontakta personalen.
 • Rökning är förbjudet inom området.
 • Farligt avfall ska lämnas i hela och märkta förpackningar och behållare. Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.
 • Företag ska ha ett giltigt företagskort synligt i bilen.
 • Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna.
 • Vid återkommande eller allvarliga regelbrott samt vid hot eller våld mot personal, dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

Nu skyltar vi om

Nu skyltar vi om på återvinningscentralerna. Du kommer att mötas av nya skyltar i ny design med text på svenska och engelska samt med en qr-kod som, via din smartphone, leder dig till mer information.

Nu ska du sortera ut mjuk- och hårdplast i separat container

Tidigare har du lämnat mjuk- och hårdplast (som inte är en förpackning) i container för brännbart. Det ska hädanefter sorteras ut i container märkt Hårdplast. Framöver blir det också separat utsortering av glas som inte är förpackning. Containern är märkt planglas på skylten. Brännbart försvinner som fraktionsnamn. Ta del av den nya sorteringen via den pdf du kan öppna här - informationsblad om sortering på ÅVC , 693 kB.

Det gemensamma nordiska skyltsystemet

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering vilket bygger på ett piktogramsystem framtaget av Dansk Affaldsförening. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. Systemet kommer inom kort att tillgängliggöras i hela Norden och har redan börjat användas i Norge och Island, utöver Danmark. Finland ligger i startgroparna. Inte minst producenter uppskattar detta gemensamma initiativ, som gör det möjligt att ha samma piktogram på produkter och förpackningar i hela Norden. Mer information finns på sverigesorterar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ÅVC-kort

Nu finns möjlighet att få tillträde till återvinningscentralerna, undantaget Degermyran, utanför ordinarie öppettider. Som ”nyckel” till grinden används ditt körkort eller ett speciellt tilldelat kort om du saknar körkort. Aktivering av kortet sker efter avslutad ÅVC-utbildning. Utbildningen är en rundtur på ÅVC där vi berättar om vad som gäller och hur det fungerar med ÅVC-kort. Du behöver inte svara på några frågor och det är inga "prov". Men passa gärna på att ställa frågor om sådant du har funderat över. Läs mer om utbildning och hur det går till nedan.

Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)

Med ÅVC-kort får du tillgång till alla återvinningscentraler undantaget Degermyrans ÅVC. Du har med ÅVC-kortet möjlighet att lämna ditt källsorterade avfall under obemannade tider, det vill säga från söndag till och med torsdag kl. 07-22.

För att kunna gå utbildningen och få tillgång till återvinningscentralen vid obemannade öppettider enligt ovan, krävs det att du:

 • är folkbokförd i Skellefteå kommun eller äger en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun.
 • är myndig.

Om du uppfyller dessa krav kan du anmäla dig till utbildningen som är ca 60 minuter lång. Utbildningen sker utomhus på den återvinningscentral som du anmält dig för utbildning till.

Det finns två sätt att anmäla sig till utbildningen:

Via vår e-tjänst (som du hittar länk till på den här sidan). För det krävs att du har e-legitimation och är folkbokförd i kommunen.
Via kundtjänst. Om du inte har e-legitimation eller om du äger en fastighet men inte bor i kommunen, vänd dig till kundtjänst så hjälper de dig.

 • Det är endast personer som har godkänts efter utbildning som får nyttja systemet.
 • Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning.
 • Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in vid utfartsgrinden.
 • Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig.
 • Man får aldrig hoppa ner i en container! Ser man att man slängt något i fel container eller tappat något kan man kontakta kundtjänst. Containern kan dock vara tömd innan personal har möjlighet att kolla upp det hela.
 • Farligt avfalls ställs upp på uppmärkt plats.
 • Förbjudet att plocka med saker från återvinningscentralen.
 • Företagsavfall får ej lämnas
 • Om det visar sig att man inte uppfyller de ställda kraven utifrån utbildningen kommer man att förlora sin inpassering och kan ansöka om ny utbildning. Varje enskilt fall bedöms separat.
 • Säkerhetsanvisningar samt kameraövervakning finns.
  För att på ett säkert sätt använda det nya systemet övervakas anläggningen av kameror. Det är både för din säkerhet men även för verksamhetens.
 • Skulle något inträffa under den tid du är där finns skyltar vid utpasseringsgrinden som berättar vart du ska vända dig.
 • Vid omedelbar fara - lämna din bil och ta dig ut ur området. Larma 112.

På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna:

 • Återbruk (tas om hand av Solkraft)
 • Trädgårdsavfall
 • Restavfall- energiåtervinning
 • Träavfall
 • Järn- och metallskrot
 • Elavfall
 • Sten och betong
 • Porslin, keramik
 • Wellpapp
 • Kyl- och frys
 • Vitvaror (spis etc)
 • Batterier
 • Farligt avfall.
 • Planglas
 • Hård- och mjukplast (som ej är förpackning)

Möjlighet finns också att lämna förpackningar och tidningar i avsedda behållare.
Observera att du som privatperson kan komma med ditt avfall i personbil, personbil med släp eller mindre lastbil. Större fordon är inte tillåtet när du lämnar ditt hushållsavfall.
Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.

I källsorteringsguiden kan du söka på material och få information om hur det ska sorteras eller återvinnas.

Gå till källsorteringsguiden

Det avfall som du packat i soppåsar och som ska lämnas på återvinningscentralen, ska vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat i svarta sopsäckar ges du möjlighet att öppna och sortera på plats.

I källsorteringsguiden finns information om vad du kan lämna på din återvinningscentral samt tips om hur du sorterar. Farligt avfall lämnas på särskilt anvisad/anpassad plats på återvinningscentralen. Det får inte slängas i övriga containrar.

Här hittar du källsorteringsguiden. Öppnas i nytt fönster.

Avfallet transporteras från återvinningscentralerna till Degermyrans avfallsanläggning i Skellefteå. Det avfall som går att återvinna bearbetas, det som går att kompostera komposteras. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

Läkemedel, kanyler, bildäck samt sprängmedel får inte lämnas på en återvinningscentral. Dina läkemedel och kanyler lämnar du in på valfritt apotek.

Läs mer om läkemedel och kanyler och var du lämnar dessa

Bildäck lämnas till återförsäljare av bildäck

Vapen, sprängämnen och ammunition lämnas till polisen. Observera, du måste alltid ringa polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängämnen. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med det.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier lämnas till återförsäljare eller polisen.

Återvinningscentraler i kommunen

Skellefteå (Degermyran), Lidvägen

Bureå, Sinusgatan

Byske, Maskingatan

Boliden, Yrkesgatan/Margaretavägen

Jörn, Reningsvägen

Burträsk, Svarvargatan

Lövånger, Kyrkren

Ursviken, Mekanvägen

På Degermyrans återvinningscentral finns en "PantaMera Express" installerad. Där pantar du mycket på en gång istället för att slänga en burk eller PET-flaska i taget.

Pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten. Kapaciteten är omkring 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar.

Flera betalningslösningar

Pantaren kan välja mellan att få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via ClearOns betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Ett alternativ finns också där man kan välja att skänka sina pantpengar till välgörenhet.

Med PayPal är det möjligt att få panten överförd till sitt bankkonto. Mer information finns på paypal.com. Länk till annan webbplats.

Öppettider

Öppettider

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se